Verbouwingen aan gemeentehuis Holsbeek op komst

Gemeentehuis Holsbeek
Begin mei starten de verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Holsbeek. De gemeente Holsbeek investeert ruim 1,2 miljoen euro in energiemaatregelen, een vlottere toegankelijkheid voor inwoners en een functionele inrichting, met onder andere een snelloket en gespreksruimten. De werken zullen tot eind 2023 duren.

“Deze verbouwingen zijn gericht op het moderniseren en verbeteren van het gemeentehuis, zodat de inwoners van Holsbeek maximaal kunnen profiteren van de klantgerichte dienstverlening,” vertelt burgemeester Bram Van Baelen (CD&V Holsbeek). Zo komt er een modern snelloket waar de inwoners eenvoudig terecht kunnen voor de afhaal van identiteitskaarten, rijbewijzen of vuilniszakken. Dit zal zorgen voor een efficiëntere afhandeling van de verschillende diensten en het verminderen van wachttijden voor de inwoners. Daarnaast komen er ook nieuwe gespreksruimten die het werken op afspraak ondersteunen en toelaten dat inwoners op een rustige manier hun vraag kunnen besproken met de betrokken medewerkers. Ook de toegankelijkheid van het gemeentehuis wordt verbeterd, onder meer door de toegang tot het gemeentehuis aan te passen.

“Een tweede belangrijk aspect van de verbouwing is de implementatie van energiemaatregelen om het gemeentehuis duurzamer te maken. De werken aan het gebouw zijn ingrijpend en omvatten o.a. de vervanging van het glasdak boven de lokettenzaal, de isolatie van het platte dak en nieuwe dakdichtingen. Het renovatieproject beoogt een energiebesparing van ca. 4.500 kWh brandstof (- 20%) en 22.000 kWh elektriciteit (-43 %), samen goed voor 16,9 ton minder CO2-uitstoot per jaar. De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie startte al in het najaar 2022. Daarnaast komen er ook zonnepanelen op het dak, zuinige LED-verlichting, bewegingsmelders en laadpalen voor de dienstvoertuigen,” aldus burgemeester Van Baelen.

Door de werken zullen diensten tijdelijk verhuizen. De dienst burgerzaken (identiteitskaarten, rijbewijzen, attesten, vuilniszakken, GFT-stickers, …) vind je vanaf 2 mei in het gebouw van de bibliotheek. De diensten wonen en omgeving, infrastructuur en financiën zetten vanaf 8 mei hun dienstverlening verder vanuit de oostelijke vleugel van het gemeentehuis.