Nobelberg wordt heraangelegd en krijgt fiets- en voetpaden

23 november 2022 | 08u06 | Gepost door annpeeters
Nobelberg
De gemeenteraad van Holsbeek keurde het ontwerp rooilijnplan en het ontwerp voor de heraanleg van de riolering en wegdek goed voor de Nobelberg, in het centrum van Holsbeek-Dorp.

Het gemeentebestuur wil er volgend jaar de werken starten en zo snel mogelijk fiets- en voetpaden aanleggen. Op deze straat, die dagelijks gebruikt wordt door vele kinderen en jongeren op weg naar school, komt de  veiligheid van de fietsers en voetgangers op de eerste plaats.   

De voorbije jaren heeft het schepencollege bij de afbraak van enkele oude woningen, consequent opgelegd dat de nieuwe gebouwen achteruit moeten, zodat er plaats vrij komt voor fietspaden. Dat beleid loont nu. Het wegprofiel van de Leuvensebaan, met fiets- en voetpaden langs beide zijden, is nu ook op de Nobelberg mogelijk. 

Ook parkeervakken op de baan zullen nog mogelijk zijn, zodat bewoners en bezoekers van de handelszaken over een aantal openbare parkeerplaatsen blijven beschikken. Ook dat is nodig in deze straat midden in de kern van Holsbeek. 

Over de afwikkeling van het verkeer op de Nobelberg en in het daarrond liggende centrum van Holsbeek-Dorp, heeft de gemeente een studie laten opmaken door verkeersdeskundigen. In een participatietraject hebben de inwoners dit voorjaar hun mening kunnen geven. Of daarbij de keuze valt op tweerichtings- of eenrichtingsverkeer op de Nobelberg, heeft geen invloed op de fiets- en voetpaden en de aanleg van de weg. Een eenrichtingsstraat met parkeervakken moet minstens 5m70 breed zijn, een tweerichtingsstraat met parkeervakken ook. 

Ook de Burgemeestersstraat en twee kleine voetwegen tussen de Nobelberg en de Gebrs. Van Tiltstraat worden mee heraangelegd. Die twee, nu nog door weinigen gekende buurtwegen kunnen een nuttige rol vervullen als doorsteek voor voetgangers en fietsers in de dorpskern. 

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1 262 000 €. De gemeente heeft hiervoor 418 000 € toelagen aangevraagd bij de Vlaamse overheid (365 000 € voor de riolering en 63 000 € voor de fietspaden). 

Lees meer over