Na schepencollege geeft ook provincie geen vergunning voor woonproject Schaliëndak

30 november 2021 | 09u32 | Gepost door annpeeters
Schaliëndak
Het woonproject op de hoek van de Leuvensebaan met het Schaliëndak kan ook het provinciebestuur niet bekoren.  Eerder weigerde ook al het college van burgemeester en schepenen van Holsbeek de vergunning.

In het woonproject werden het herstel en de herinrichting van de historische woning ‘Schaliëndak’ voorzien, de herbouw van de volumes van de schuren, en daarnaast de bouw van appartementen langs de Leuvensebaan en eengezinswoningen langs het Schaliëndak. Alles samen goed voor 21 woongelegenheden.

Als reden voor de weigering verwees het Holsbeeks schepencollege naar het advies van de GECORO, dat een aantal bijsturingen van het project vroeg. Vooral de toegankelijkheid voor personen met een beperking en senioren moest grondig herbekeken worden. In het algemeen is het gemeentebestuur van Holsbeek nooit voorstander geweest van grote verdichting. 

"We staan achter het principe van kwalitatieve verdichting in de kernen, maar die moet op maat van een dorp blijven", zegt burgemeester Hans Eyssen. "Om die reden hebben we naar de provincie en het Vlaams gewest toe altijd consequent het standpunt ingenomen dat Holsbeek-Plein niet mag aangeduid worden als een stedelijke of hoogdynamische kern, waar hoge verdichting de norm zou worden."

De provincie sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente en levert op haar beurt geen vergunning af voor het woonproject. Ze weigert het beroep, omdat er te weinig aangepast was aan de plannen. 

Lees meer over