Maurice Peeters krijgt Gouden Sint-Romboutskruis

gouden sint-romboutskruis
Op zaterdag 20 november, bij het jaarlijkse Sint-Catharinafeest in de Sint-Catharinakerk te Kortrijk-Dutsel, kreeg Maurice Peeters het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Kardinaal De Kesel verleende deze kerkelijke onderscheiding aan Maurice vanwege de jarenlange inzet voor de kerk en dan vooral voor parochiegemeenschap van Kortrijk-Dutsel.

Al van in zijn kinderjaren is Maurice met het kerkelijke leven verbonden. Als kind was hij misdienaar in Herent. Sinds zijn huwelijk, in 1963, is hij actief in de parochie van Kortrijk-Dutsel. "Veel heeft hij voor de parochiegemeenschap, de parochiezaal en de school gedaan en nog", vertelt pastoor Penne. "Maurice heeft een groot doorzicht en doet alles; om dingen te maken en te repareren kan men altijd een beroep op hem doen. Hij heeft eigenhandig de kerk geschilderd, gezorgd voor de dakgoten, het inmetselen van kerkramen… Voor het maken van de verwarming kreeg hij zelfs van de pastoor dispensatie voor de zondagsrust… Vele jaren was hij lector in de Mis van 7 uur, hij diende de Mis en collecteerde. Later deed hij dit in de avondmis op zaterdag. Vele jaren heeft hij de eerste communie en de plechtige communie mee voorbereid."

Van 1962 tot 1989 gaf Maurice les in de school van Kortrijk-Dutsel. "Hij zette zich mee in dat de school kon overleven, zette zich mee in voor een schoolbus en reed iedere ochtend en avond met de schoolbus", aldus nog Penne. "Ook voor de bijeenkomsten van de gepensioneerden reed hij met de schoolbus om de mensen op te halen. Zijn inzet voor de parochiezaal is groot, veel heeft hij er getimmerd en gewerkt om de mensen van Kortrijk-Dutsel een parochiezaal te laten hebben, het harde en vuile werk niet geschuwd. Nog altijd kan men beroep op hem doen. Maurice heeft zijn werk altijd in stilte gedaan, dankbaar dat hij zich kon inzetten voor de kerkgemeenschap."

Lees meer over