Matthias Francken nieuwe algemeen directeur Herita vzw

Matthias Francken nieuwe algemeen directeur Herita vzw
Het bestuur van Herita vzw heeft Matthias Francken benoemd als nieuwe algemeen directeur. Op dit moment is Francken werkzaam als kabinetschef van minister Matthias Diependaele, die bevoegd is voor onroerend erfgoed. De vzw Herita beheert onder meer de erfgoedsite van het Kasteel van Horst.

Het bestuur van Herita vzw heeft vrijdag 27 november 2020 beslist Matthias Francken te benoemen als nieuwe algemeen directeur. Hij volgt Margit Bal op die begin september de organisatie verliet. Na een zorgvuldige en gefaseerde selectieprocedure viel de keuze op Matthias Francken. Als kabinetschef van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed is hij vertrouwd met de materie. Voorzitter Gustaaf Sap: “Met Matthias Francken kiezen we voor een jong en sterk figuur die steeds met zeer degelijke dossierkennis out of the box durft denken, en proactief ageert. Gelet op de vele uitdagingen geeft dit de beste garantie voor de verdere uitbouw van Herita”.

Het bestuur is verheugd en kijkt uit naar een goede samenwerking met Matthias Francken en wenst Karel Dendooven en Lucas De Clercq uitdrukkelijk te bedanken voor hun werk als interim algemeen management.


“Ik blijf achter met een dubbel gevoel. Enerzijds wil ik Matthias uiteraard feliciteren en wens ik hem veel geluk met deze functie. Als er iemand is die Herita een boost kan geven en verder kan laten groeien, is het Matthias wel. Zijn leiderschap en passie voor onroerend erfgoed zullen ontegensprekelijk een grote meerwaarde zijn voor Herita. Anderzijds betreur ik heel sterk zijn vertrek. Matthias heeft op korte tijd zichzelf bewezen als een meer dan capabele kabinetschef binnen de Vlaamse Regering. Ikzelf en ons hele kabinet zullen hem dan ook missen.” aldus minister Matthias Diependaele (N-VA) die bevoegd is voor Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. 

Herita beheert erfgoedsites in Vlaanderen, versterkt en stimuleert het draagvlak voor erfgoed bij het brede publiek en brengt erfgoedactoren samen. Het Paleis op de Antwerpse Meir, Fort Napoleon in Oostende, de kastelen van Horst en Beauvoorde en Abdijsite Herkenrode behoren tot de belangrijkste sites in de portefeuille. Als coördinator van Open Monumentendag bereikt Herita jaarlijks duizenden mensen.      

De nieuwe algemeen directeur treedt in functie midden januari 2021. 

Dit is een image