Knip in Langeveld blijft, maar verschuift lichtjes

9 september 2022 | 15u44 | Gepost door redactie
Langeveld
De kogel is door de kerk: het gemeentebestuur van Holsbeek heeft een nieuwe verkeersregeling uitgewerkt voor het Langeveld. De knip zou behouden blijven, maar verschuift naar de andere kant van het kruispunt. De beste oplossing voor bewoners en fietsers.

De originele situatie van het Langeveld was als volgt: al het verkeer kon in de richting van Holsbeek rijden, maar omgekeerd kon je met de wagen ter hoogte van de Daalputstraat niet verder richting Kessel-Lo. Tijdens de werken van de voorbije jaren werd er een knip doorgevoerd - in de vorm van betonblokken - ter hoogte van de Oude Daalputstraat. Deze knip zou behouden blijven, maar wel verhuizen naar de andere kant van het kruispunt, zodat het 1,2 kilometer lange westelijke deel van het Langeveld niet meer doodlopend is.

“Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan heeft de gemeente Holsbeek de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten herbekeken”, aldus burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “Daarbij werd rekening gehouden met enerzijds het intensieve gebruik van het Langeveld als fietsroute, en anderzijds het gebruik van de straat door de bewoners en andere inwoners van Holsbeek. Er werden drie scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners, aan het brede publiek en aan de Verkeersadviesraad. Via het digitaal participatieplatform werden een vijftigtal reacties ontvangen. Samen met de reacties die werden genoteerd op de infoavond geeft dit een bijzonder mooi resultaat voor het participatietraject Langeveld. Uit de reacties bleek dat de drie scenario’s hun voorstanders hadden, maar dat ook voor de voorstanders van de beide andere scenario’s, het nu gekozen scenario een aanvaardbaar alternatief is.”

Lees verder onder de illustratie

Langeveld

“Veiligheid en comfort voor de fietsers zijn gewaarborgd. Doorgaand verkeer door heel het Langeveld blijft voor auto’s onmogelijk; een knip in het midden verhindert dat. De knip komt evenwel aan de andere kant van de Oude Daalputstraat. Daardoor is het 1,2 kilometer lange westelijke deel van het Langeveld niet meer doodlopend, wat wel het geval was tijdens de werken. Van daaruit moet men dus niet meer volledig omrijden langs de Pleinstraat, en vrachtwagens moeten niet meer achterwaarts rijden. De Oude Daalputstraat wordt herleid tot één rijstrook, met uitwijkstroken in de andere richting. Lokaal verkeer kan dus van de Leuvensebaan naar het Langeveld rijden. Van het Langeveld naar het Leuvensebaan kan dat ook, maar enkel over de uitwijkstroken. Die beweging is dus mogelijk als men dat wil, maar ze zal niet interessant zijn voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer vanuit het westelijke deel van het Langeveld is mogelijk, doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.”

Dit scenario was ook de voorkeur van de Verkeersadviesraad. Het schepencollege volgt de adviesraad daarin en zal de regeling nu voorleggen aan de gemeenteraad. De diensten Mobiliteit en Openbare werken van de gemeente werken nu de praktische aspecten van dit scenario verder uit.

N-VA Holsbeek betreurt dat het bestuur nu al met een beslist voorstel naar buiten komt. 

"Wij geloven dat er nog betere opties zijn om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle inwoners, de veiligheid nog meer garandeert, sluipverkeer en wegbelasting van de knip wegneemt. Daarom hebben we een punt voor de komende gemeenteraad van 13 september ingediend om een alternatief uit te werken op de 3 scenario's", zegt Sabine Wyns, gemeenteraadslid voor N-VA Holsbeek.

"We stellen voor om van Langeveld in het verlengde van Klein Langeveld, uitgezonderd plaatselijk verkeer te maken met flankerende maatregelen en de Oude Daalputstraat in te richten als doodlopende straat met plaats voor te sporten, spelen en elkaar te ontmoeten. De Leuvensebaan is trouwens -binnen het Ruggengraatproject - bedoeld als vlotte verbindingsweg tussen Leuven en Holsbeek voor het gemotoriseerd verkeer. Hierbij is er op de Leuvensebaan wel een degelijk parkeerbeleid nodig om die vlotte doorstroming te garanderen, onder andere voor de bussen."

Ons scenario willen we bespreken op de gemeenteraad met het schepencollege en zo ook aan de VAR (verkeersadviesraad, red.) voorleggen. De VAR moet trouwens nog samenkomen hierrond. De bespreking van de reacties van de inwoners tijdens het participatiemoment en het blijkbaar "beslist" voorstel van het college staat voor formeel advies op de agenda van de VAR op 15 september. Een definitief plan moet dan nog ter goedkeuring komen op de gemeenteraad: het staat niet op de agenda van de gemeenteraad van 13 september. Dat is ook hoe het democratisch proces hierin verloopt. We hopen dat de gemeenteraad ons constructief voorstel, dat op basis van de input van inwoners via de participatiewebsite en ook na buurtgesprekken tot stand is gekomen, ter harte zal nemen zodat het voornemen om een participatief bestuur te zijn geen dode letter blijft, maar dat er van echte participatie sprake kan zijn. Het is een spijtige zaak dat het schepencollege overleg hierin uit de weg gaat en eigengereid een beslissing neemt en ongehoord dat het democratisch proces hierin niet gevolgd wordt", zo besluit Wyns.

Langeveld

Lees meer over