Gemeente Holsbeek start met aanleg fietspaden

Dutselstraat
De gemeente Holsbeek plant aanpassingen aan een stuk van de Dutselstraat in de dorpskern Kortrijk-Dutsel en een stuk van de Kortrijksebaan aan het Kwadraat en Plantencentrum Van Goidsenhoven, om de verkeersveiligheid te verhogen.

De bedoeling is om op beide stukken gemengde fiets- en voetpaden aan te leggen. Daarnaast worden ook de betonvakken vervangen door asfalt. De Dutselstraat is als eerste aan de beurt: de aanleg van de voet- en fietspaden start deze week vanaf dinsdag 27 februari. Daarnaast worden de twee bushaltes rond het gemeentehuis verhoogd om ze toegankelijker te maken en komen er extra fietsenstallingen.

Deze week start de gemeente Holsbeek met de aanleg van fiets- en voetpaden langs de Dutselstraat in de dorpskern van Kortrijk-Dutsel. Vandaag is dit stuk van de Dutselstraat een zone waar de fietsers op de rijbaan komen. De bestaande voetpaden worden omgevormd tot gemengde fiets- en voetpaden. De bedoeling is om in de zomer hetzelfde te doen in de zone zonder fietspaden op de Kortrijksebaan ter hoogte van het Kwadraat en Boomkwekerij Van Goidsenhoven.

“Het idee van gemengd verkeer, zonder fietspaden, was bij de start van het Ruggengraatproject een suggestie van onder meer de verkeersdeskundigen. In de praktijk merken we dat bewoners het fietsen op de rijbaan niet als veilig ervaren, zeker niet voor kinderen. We hebben er dus bewust voor gekozen om waar mogelijk een gemengd fiets- en voetpad aan te leggen, zowel op de Dutselstraat als op de Kortrijksebaan. Waar er te weinig plaats is voor een fiets- en voetpad, komt een fietssuggestiestrook op de weg. Op die manier zorgen we voor een verkeersveiligere situatie voor onze schoolgaande jeugd en andere fietsers in onze dorpskernen,” vertelt burgemeester Bram Van Baelen (Team Holsbeek).

De aanleg van een fiets- en voetpad is niet het enige dat op de planning staat. In de tweede week van de Paasvakantie volgen de werken aan de betonplaten van de Dutselstraat.

“De betonplaten zijn helaas op verschillende plaatsen gebarsten of gebroken en moeten vervangen worden. De bedoeling is om deze betonplaten weg te nemen en te vervangen door asfalt. Deze werken staan gepland in de tweede week van de Paasvakantie. We willen ook de toegankelijkheid van de twee bushaltes verbeteren door er verhoogde bushaltes van te maken en twee nieuwe fietsenstallingen zetten,” vertelt schepen van openbare werken Rudy Janssens (Team Holsbeek).

Tijdens de werken voor de fiets – en voetpaden zal het verkeer via verkeerslichten over één baanvak moeten rijden. De bussen van De Lijn blijven rijden en ook de lokale handelaars zijn bereikbaar. 

Lees meer over