Bezwaar tegen aanvraag windturbines

10 juni 2020 | 20u08 | Gepost door redactie
Bezwaar tegen aanvraag windturbines
Burgemeester Hans Eyssen dient samen met alle gemeenteraadsleden van CD&V Holsbeek en Open Vld Holsbeek een bezwaarschrift in tegen de bouw van twee hoge windturbines in Aarschot.
Het bericht Bezwaar tegen aanvraag windturbines verscheen eerst op Leuven Actueel.

Het Holsbeekse gemeentebestuur hecht zeer veel belang aan het behoud van de waardevolle landschappen in de gemeente, en verdedigt dat ongeschonden en natuurlijke landschap al twintig jaar consequent. Zo weigerde de gemeente al verschillende keren de plaatsing van storende masten. Ook bij de bouw van het crematorium Hofheide gaf de gemeente de uitdrukkelijke richtlijn mee dat er geen hoge schoorsteen mocht te zien zijn.

De burgemeester en raadsleden zijn voorstander van hernieuwbare energie, en zetten zich daar ook voor in:
– De gemeente investeert in windenergie op zee en op plaatsen die wèl geschikt zijn, via Aspiravi. Nu al wordt 46 % van het elektriciteitsverbruik in de gemeente Holsbeek gedekt door haar aandeel in de groene energie die Aspiravi produceert.
– Een kwart van de woningen in Holsbeek heeft al zonnepanelen op het dak, daarmee is de gemeente een van de koplopers in Vlaams-Brabant.
– De gemeente plaatst zelf zonneboilers en zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen.
– De gemeente koopt zelf 100 % groene energie aan voor alle gemeentegebouwen en voor de openbare verlichting.

Hoge windturbines zijn evenwel niet op hun plaats in een windarme, dichtbevolkte en landschappelijk waardevolle regio als het noordelijk Hageland.

De aanvraag nu gaat over mastodont-turbines die nog 30m hoger zijn dan de vorige aanvraag (2018), met name een wiekhoogte van 180 m (193 m boven zeeniveau). Ter vergelijking: dat is 5 keer zo hoog als de toren van het kasteel van Horst…

De Hagelandse heuvels liggen slechts op een goeie 60 m boven zeeniveau. De draaicirkel van de wieken zou dus volledig boven de heuvels uittorenen.

Met name ook in de beschermde landschappen ‘Omgeving van het kasteel van Horst’ en ‘Wingevallei en omgeving van de pastorie van Sint-Pieters-Rode’ zouden deze windturbines opdoemen achter het kasteel van Horst.

Het is onze plicht om die waardevolle landschappen te bewaren in hun historische en natuurlijke staat, voor onszelf, voor de mensen die hier na ons zullen wonen, en ook voor de velen die hier wandelend of fietsend komen genieten van dat landschap.

Het zwaarst zou de impact zijn op de wijk Het Rot in Nieuwrode, die op minder dan 3 km van de voorgestelde inplantingsplaats ligt.

Naast het landschap zijn er ook andere bezwaren:

  • De inplantingsplaats ligt in de aanvliegroute van Zaventem. Windturbines zijn daar niet op hun plaats omwille van de veiligheid van de vliegtuigen én van de omwonenden.
  • Er is geen milieueffectrapport opgemaakt.

De burgemeester van Holsbeek besluit dat er voldoende plaatsen in ons land zijn om windturbines te zetten:

  • Waar meer wind is dan in Aarschot (bv. aan de kust dubbel zo veel);
  • Waar geen aanvliegroute van Zaventem is;
  • Waar minder mensen in de buurt wonen dan op deze locatie;
  • Waar de waarde van het landschap minder groot is dan temidden de Hagelandse heuvels.

 

Er zijn ook perfecte alternatieven voorradig: door het zelfde terrein te benutten voor zonnepanelen kan je een aanzienlijk hogere jaarlijkse productie van hernieuwbare energie realiseren dan het voorgestelde project met windturbines.

Het bericht Bezwaar tegen aanvraag windturbines verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over