VBS Sint-Norbertus opent strappad en vernieuwde schooltuin

Meer dan 750 studenten Lerarenopleiding UCLL staan klaar voor heropstart scholen
VBS Sint-Norbertus, gelegen op de Geldenaaksebaan in Heverlee, opent komende vrijdag het 'strappad' en de vernieuwde schooltuin.

Samen met ouders, het schoolteam, leerlingen en vzw Atelier Parkoer werd een masterplan uitgewerkt om de kinderen gans het jaar door meer in beweging te krijgen, het groene karakter van de school nog meer in de verf te zetten en een ‘strappad’ doorheen de tuin aan te leggen. Jo Campo realiseerde ondanks corona dit prachtige project.

"Voor de aanleg van het strappad konden we rekenen op subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en Cera Foundation. Dit verkeerspad zorgt er mee voor dat we onze kinderen in een veilige omgeving kunnen laten kennismaken met de verkeersregels en ze fietsbehendiger kunnen maken. Naast de aanleg van het strappad, dat ook de toegankelijkheid tot onze Maggie-pop-up-school bevordert, hebben we dankzij de subsidies ‘groenplaats’ van de stad Leuven ook een masterplan voor de schooltuin laten maken. De tuin was al groen, maar nu zijn er extra speelzones gecreëerd. Het strappad vormt een mooie rode draad langsheen deze verschillende speelzones."

"Binnenkort wordt er ook nog werk gemaakt van de moestuin en de kippen. Dankzij subsidies van Velux konden we ook de step- en fietsenberging met hulp van de Wandelende tak realiseren. “De stedelijke subsidies voor ‘groenplaatsen’ maken niet alleen dat speelplaatsen onthard en vergroend worden. De schooltuin wordt ook in de toekomst tijdens weekends en vakanties opengesteld voor kinderen uit de buurt”, zegt een tevreden Dirk Vansina, schepen van jeugd. “Zij kunnen gebruik maken van de tuin, het strappad... en krijgen zo extra bewegingskansen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld leren fietsen in een rustige omgeving of behendiger worden alvorens het verkeer in te gaan. Een optimale benutting van ruimte en financiële middelen.”

De provincie Vlaams-Brabant gaf een subsidie van 5.000 euro aan het project. Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit: “Op het nieuwe Strappad van de Sint-Norbertusschool kunnen de leerlingen verkeerssituaties inoefenen. Dat geeft hen vertrouwen als ze zelf de baan op gaan. Hoe meer kinderen te voet of met de fiets naar school gaan, hoe minder auto’s. Zo zorgen we voor een veilige en overzichtelijke schoolomgeving die kinderen uitnodigt om zich duurzaam te verplaatsen. Milieuvriendelijk en gezond! Dit project past dan ook in onze provinciale ambitie om klimaatneutraal te worden.”

“Ik vind het fijn dat de school creatief aan de slag ging om kinderen beweegruimte in het groen te geven en hen tegelijkertijd oefenkansen te geven om veilig te voet, met de step of de fiets naar school te komen. Zo is de keuze voor duurzame verplaatsingen voor ouders gemakkelijker", zegt Lalynn Wadera, schepen van Onderwijs.

Lees meer over