Vertraagd verkeer op Brusselsesteenweg in Veltem-Beisem vanaf 30 augustus

24 augustus 2021 | 09u27 | Gepost door annpeeters
Veltem
Vanaf 30 augustus start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Brusselsesteenweg in Veltem-Beisem (Herent). Ter hoogte van het kruispunt van de Roetaardstraat zal hij twee bushaltes herinrichten en er komt ook een middeneiland waardoor de voetgangers veiliger zullen kunnen oversteken. De werken duren in totaal ongeveer anderhalve maand. In het voorjaar van 2022 wordt de tweede fase van de werken uitgevoerd. Dan plaatst Wegen en Verkeer verkeerslichten aan het kruispunt van de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat. In samenspraak met het gemeentebestuur van Herent is ook beslist om de noordelijke kant van het kruispunt van de Roetaardstraat en de kruispunten van de Bergstraat en de Ganzemansberg af te koppelen van de Brusselsesteenweg. Met de wagen zal je die zijstraten niet meer in of uit kunnen rijden. Alle aanpassingen samen zullen de verkeerssituatie op de Brusselsesteenweg overzichtelijker en veiliger maken.

Hinder tijdens eerste fase werken 

Tijdens de werken aan het kruispunt van de Roetaardstraat worden er op de Brusselsesteenweg tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan weerskanten van de werfzone. Het verkeer op de Brusselsesteenweg kan dan om de beurt doorrijden. De wachttijden op de steenweg en in de zijstraten zullen daardoor langer zijn dan normaal. 

Beide zijstraten ‘Roetaardstraat’ worden uit veiligheidsoverweging tijdens de werken al afgesloten ter hoogte van de Brusselsesteenweg. De noordelijke tak van de Roetaardstraat richting Brussel blijft ook na de werken permanent afgesloten van de Brusselsesteenweg. Al het verkeer van en naar de Brusselsesteenweg verloopt vanaf dan langs de Kroonstraat. De zuidelijke tak van de Roetaardstraat richting Leuven gaat na de werken opnieuw open.

Onoverzichtelijke verkeerssituatie door veel rijbewegingen 

Voetgangers, fietsers en automobilisten ondervinden ter hoogte van de kruispunten van de Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat en de Roetaardstraat regelmatig vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits. Dat heeft alles te maken met de vele zijstraten en de bushaltes die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Die zorgen voor veel manoeuvres door verschillende weggebruikers die de zichtbaarheid en de veiligheid niet ten goede komen. Voor fietsers en voetgangers is het een uitdaging om de drukke Brusselsesteenweg veilig over te steken. Voor automobilisten is het dan weer vaak moeilijk om in te voegen vanuit de zijstraten. 

Minder tijdverlies voor bus en meer comfort voor reizigers  

Tijdens de eerste fase van de werken, vanaf maandag 30 augustus tot half oktober, worden er twee verbeteringen uitgevoerd:

  • de heraanleg van de twee bushaltes “Radioweg” ter hoogte van het kruispunt met de Roetaardstraat 
  • de aanleg van een middeneiland aan hetzelfde kruispunt, zodat voetgangers er voortaan veilig kunnen oversteken

De twee bushaltes krijgen een verhoogd perron zodat iedereen comfortabel de bus kan nemen. De bus stopt na de werken op de rijbaan, wat als voordelen heeft dat hij minder tijd verliest tijdens het ophalen van reizigers en dat hij het fietspad niet meer hoeft te kruisen.  Na de verbetering van de bushalte “Radioweg” wordt de bushalte “Kluis”, tweehonderd meter verder aan het kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat, geschrapt. Die beslissing is genomen in samenspraak met Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

Verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen aan Meerbeeksesteenweg/ Kroonstraat 

In de tweede fase van de werken zal het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N2) met de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat door Wegen en Verkeer uitgerust worden met verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. In deze fase zullen de Bergstraat en de Ganzemansberg volledig worden afgesloten van de Brusselsesteenweg. Door het grote kruispunt te regelen met verkeerslichten en door die twee kleinere straten los te koppelen van de steenweg, wordt de verkeerssituatie heel wat overzichtelijker en veiliger.  

De bewoners van de Bergstraat zullen nadien met de wagen de steenweg kunnen bereiken via de  Bertemsebaan. De bewoners van de Ganzemansberg zullen via de Kroonstraat of de Graafschaplaan kunnen rijden. 

De tweede fase van de werken zal volgens de huidige planning in het voorjaar van 2022 uitgevoerd worden. Zodra er een startdatum geprikt is, zal Wegen en Verkeer dat communiceren. 

Lees meer over