Middenschool Veld Veltem moet minstens een jaar wachten op opening door hoge brandstofprijzen

De locatie van de nieuwe middenschool op het Dorpsplein in Veltem Foto Veld Veltem

Het klooster van de zusters Annonciaden op het Dorpsplein in Veltem zou vanaf september 2022 onderdak bieden aan ruim tachtig leerlingen van de eerste graad in het humaniora. Kortom er komt een nieuwe middenschool, het Veld in Veltem. De nadruk blijft nu echter op de 'zou' liggen. Als gevolg van de brandstofprijzen die crescendo gaan en de levertermijnen van materialen wordt het plan minstens tot september 2023 uitgesteld.

In januari 2021 werden de huizen naast de Pastoor de Clerckschool en de zaal van de basisschool afgebroken. Vóór de zomer van 2021 werd achter het schooldomein een trage weg voor fietsers en voetgangers aangelegd om maximale toegang te geven aan fietsers en voetgangers. In dezelfde periode werden ook enkele klascontainers geplaatst. Tijdens het schooljaar 2021-2022 moest de eerste fase van de verbouwing van de school en het nieuwbouwgedeelte op het schooldomein er komen. Alle goede bedoelingen ten spijt, dat laatste deel moet minstens een jaar wachten. Voorlopig valt er ter plaatse enkel een ruwbouw te bespeuren.

De eerste leerlingen kunnen er noodgedwongen pas in september 2023 op de schoolbanken komen plaats nemen. De bouwfirma lichtte de school tijdens de paasvakantie in omtrent de problemen. Door de geopolitieke situatie zijn de brandstofprijzen de lucht ingeschoten en liep alles vertraging op. Er bestond een plan B, maar dat was enkel voorzien voor een uitstel van enkele weken. De opening wordt daarom een jaartje uitgesteld. 

De firma die instaat voor de werf stuurde een bericht naar de school, daarin viel het volgende te lezen: “Wij worden omwille van de geopolitieke situatie recent geconfronteerd met ernstige verstoringen op de markt van bouwmaterialen. Het is momenteel niet mogelijk om concreet te bepalen wat de uiteindelijke impact op prijs en planning zal zijn voor dit project", luidde het. "In overleg met het schoolbestuur, de bouwheer en de katholieke scholengemeenschap Leuven hebben we daarom beslist om dit schooljaar niet te starten. We vinden het bijzonder jammer dat door overmacht de school niet kan openen op de voorziene datum en richten ons nu reeds op de voorbereiding van een volwaardige start in het schooljaar 2023-2024", viel er nog te lezen.

De ouders van de ingeschreven kinderen kregen dit mindere nieuws en hen werd gevraagd om een alternatieve aanmelding bij een andere school te doen. Inhoudelijk is de nieuwe school in Veltem klaar, in realiteit niet.

In september 2023 moeten de eerste tachtig leerlingen in het eerste jaar les volgen op het Dorpsplein. In 2024 stromen gaan zij over naar het tweede jaar, tegen dan zou dat gedeelte van de school ook af moeten zijn. De bouw van de midden- en rechtervleugel, voorzien voor de tweedejaars, moet nog beginnen. Op termijn moeten er 250 tot 300 leerlingen ondergebracht worden in deze nieuwe school.

Normaal gezien zou tijdens het schooljaar 2022-2023 ook de aanleg van onder meer een basketbalterreintje dat gedeeld zal worden door school en buurt moeten aanvatten. Ook dit wordt een jaar opgeschoven.

Lees meer over