Het gemeentebestuur maakt een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan voor Veltem

21 december 2021 | 10u25 | Gepost door annpeeters
Veltem Griet Lissens
Het gemeentebestuur van Herent maakt een nieuw RUP op voor Veltem. Omdat dit het leven in de dorpskern ingrijpend kan veranderen, heeft Vooruit Herent hierover een enquête gehouden.

‘Niet minder dan 175 Veltemnaren vulden de enquête in’, zegt Griet Lissens. ‘Hun antwoorden bieden ons een schat aan informatie. Ook al omdat velen concrete suggesties doen om het leven hier aangenamer te maken. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken.’

Uit de enquête blijkt dat de inwoners van Veltem snakken naar meer groen en kwaliteitsvolle publieke ruimte. ‘Ruim 7 op 10 bevraagden willen meer speelpleintjes, parkjes en zitbanken in de dorpskern’, stelt Lissens. ‘Daar moeten we dus zeker rekening mee houden bij nieuwe plannen. Denk maar aan de herinrichting van het dorpsplein.’

Over het autoverkeer op dat dorpsplein zijn de meningen verdeeld. ‘Slechts 9% wil alle wagens weren, 17 % wil alleen bussen en veiligheidsvoertuigen toelaten en een even grote groep wil het dorpsplein voorbehouden voor plaatselijk verkeer’, aldus Lissens. ‘Dat wordt dus een hele evenwichtsoefening. Maar hoe dan ook vindt iedereen dat we het autoverkeer er moeten afremmen. En dat in beide betekenissen van het woord.’

De herontwikkeling van de Vitalic-site biedt mooie kansen voor Veltem. ‘Zo’n 85% van de bevraagden vindt dat daar naast wonen en handel ook plaats moet zijn voor sport, horeca en vrijetijdsactiviteiten’, vervolgt Griet. ‘Bowlingbanen, een fitness, een buurt- of jeugdhuis: het is maar een greep uit de voorstellen. Al maakt men een belangrijke kanttekening: geluidsoverlast moet vermeden worden.’

Over de busverbindingen met Herent-centrum, Leuven en de luchthaven is de grote meerderheid tevreden, voor lokale handel en dienstverlening ligt dat anders. ‘Meer dan de helft geeft aan dat het winkelaanbod in Veltem te klein is. Het gemeentebestuur mag dus gerust een tandje bijsteken om plaatselijke handelaars te steunen en de dorpskern ook voor hen aantrekkelijker te maken. Maar wat mij nog meer verontrust is dat zo’n 45% van de bevraagden de lokale dienstverlening onvoldoende vindt. Die dienstverlening is immers dé kerntaak van een gemeente. Uiteraard kan je hiervoor in Herent-centrum terecht, maar dat is – zeker voor oudere en kwetsbare inwoners - niet altijd gemakkelijk. Met Vooruit willen we er daarom terug meer decentraliseren. Want zeker basisdiensten moeten zo dicht mogelijk bij de inwoners staan. Waarom geen mini- of mobiel gemeentehuis waar je op vaste momenten de belangrijkste documenten kan verkrijgen? Of een lokale antenne van het sociaal huis?’, besluit Lissens.

Lees meer over