Herinrichting Omleiding tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesteenweg (N26)

13 augustus 2019 | 10u55 | Gepost door redactie
Herinrichting Omleiding tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesteenweg (N26)
Het Agentschap Wegen en Verkeer start midden oktober 2019 met herinrichtingswerken op de Omleiding tussen de Tildonksesteenweg en de aansluiting met de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding, ter hoogte van de supermarkt Okay, wordt omgevormd tot een turborotonde met veilige oversteken voor fietsers. Daardoor zullen automobilisten en fietsers er veiliger en vlotter alle richtingen uit kunnen. Daarnaast worden een deel van de rijweg en de fietspaden van de Omleiding vernieuwd en wordt er aan de riolering gewerkt. Vooraleer de eigenlijke herinrichting van start gaat, vinden er vanaf 19 augustus 2019 voorbereidende werken plaats. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2020.
Het bericht Herinrichting Omleiding tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesteenweg (N26) verscheen eerst op Leuven Actueel.

Het huidige kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg ter hoogte van de Okay in Herent zorgt vandaag voor onoverzichtelijke en onveilige situaties. Wegen en Verkeer start volgens de huidige planning vanaf midden oktober met werken ter hoogte van het kruispunt. Er worden een overzichtelijk wegbeeld en veiligere verkeerssituaties voor alle weggebruikers gecreëerd door het kruispunt om te vormen tot een turborotonde, nieuwe fietspaden aan te leggen langs de Omleiding en de rijweg herin te richten. Een turborotonde is een tweestrooksrotonde waar bestuurders al voor het oprijden de juiste rijstrook moeten kiezen zodat er op de rotonde geen weef- en snijconflicten voorkomen tussen autobestuurders op de binnenste en de buitenste rijstrook.

Voorbereidende werken vanaf 19 augustus 2019
Vanaf 19 augustus starten de nutsmaatschappijen, met netbeheerder Fluvius als coördinator, met het verplaatsen en heraanleggen van de nutsleidingen ter hoogte van het om te vormen kruispunt. Tijdens de eerste twee weken worden de leidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgen worden de bestaande huisaansluitingen afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde leidingen. Het verkeer zal vooral tijdens de eerste twee weken van de nutswerken hinder ondervinden en over versmalde rijstroken op een gedeelte van de rijweg moeten rijden.

Wegen en Verkeer start zelf vanaf 19 augustus met de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg. Deze nieuwe weg zal aansluiten op de geplande turborotonde en toegang verlenen tot een toekomstige bedrijvenzone langs de Mechelsesteenweg. Voor de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg wordt er naast de rijweg gewerkt. Het verkeer op de Omleiding en de Mechelsesteenweg (N26) zal weinig tot geen hinder ondervinden van deze werken.

Werken in vier fasen
Om de uitvoeringstermijn van de werken in te korten en de hinder voor de omgeving te beperken, plant Wegen en Verkeer om de herinrichting in vier fasen uit te voeren:

• Fase 1: aanleg ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg en aanleg tijdelijke rijweg langs de Mechelsesteenweg/Omleiding (ten noorden)
• Fase 2: aanleg turborotonde en heraanleg van de Omleiding
• Fase 3: herinrichting kruispunt Omleiding met ‘oude’ Tildonksesteenweg en afwerking noordelijke kant Mechelsesteenweg/Omleiding
• Fase 4: heraanleg ‘oude’ Tildonksesteenweg

 

Het bericht Herinrichting Omleiding tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesteenweg (N26) verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over