Eerste fase werken Brusselsesteenweg Veltem afgerond

17 november 2021 | 16u40 | Gepost door annpeeters
werken
Een aannemer heeft de afgelopen weken in Veltem-Beisem (Herent) in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de inrichting van de Brusselsesteenweg lokaal aangepast. De verkeerssituatie is er nu veiliger door de aanleg van een middeneiland en een veilige oversteekplaats voor voetgangers aan het drukgebruikte kruispunt van de Roetaardstraat. De aannemer verbeterde ook de inrichting  van de bushalte “Radioweg” aan beide kanten van de steenweg, zodat de busreizigers er veiliger en comfortabeler de bus kunnen nemen. De eerste fase wordt afgerond op woensdagnamiddag 17 november.  

Voetgangers, fietsers en automobilisten ondervinden ter hoogte van de kruispunten van de Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat en de Roetaardstraat regelmatig vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits. Dat heeft alles te maken met de vele zijstraten en de bushaltes die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Die zorgen voor veel manoeuvres door verschillende weggebruikers die de zichtbaarheid en de veiligheid niet ten goede komen. Voor fietsers en voetgangers is het een uitdaging om de drukke Brusselsesteenweg veilig over te steken. Voor automobilisten is het dan weer vaak moeilijk om in te voegen vanuit de zijstraten. 


Veiliger oversteken en stipte, comfortabele bus 

De aannemer heeft in deze eerste fase van de vernieuwingswerken op de Brusselsesteenweg het perron van beide bushaltes “Radioweg” ter hoogte van het kruispunt met de Roetaardstraat verhoogd, zodat iedereen vlotter in en uit de bus kan stappen. Extra voordeel is dat de bus op de rijweg stopt en dus minder tijd verliest tijdens het oppikken van reizigers van De Lijn. De fietspaden liggen nu achter de bushalte, waardoor er geen conflictsituaties ontstaan tussen voetgangers en fietsers. Aan hetzelfde kruispunt kunnen voetgangers er voortaan veilig oversteken, dankzij de aanleg van een nieuw middeneiland met voetgangersoversteek. De bushalte “Kluis”, tweehonderd meter verder aan het kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat, zal na de werken niet meer bediend worden. Reizigers kunnen zich via de app van De Lijn verder informeren. 

De noordelijke tak van de Roetaardstraat aan de kant van Veltem-Beisem, richting Brussel blijft permanent afgesloten van de Brusselsesteenweg. Al het verkeer van en naar de Brusselsesteenweg verloopt al sinds de start van de werken langs de Kroonstraat. De zuidelijke tak van de Roetaardstraat richting Leuven, blijft open. 

© AWV Foto hieronder: De nieuwe oversteekplaats ter hoogte van de Roetaardstraat. Er volgen nog extra plooibakens en arceringen ter hoogte van het middeneiland later dit jaar. De rijweg is opnieuw open voor verkeer.

 Nieuwe verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen aan kruispunt Meerbeeksesteenweg/Kroonstraat mee opgenomen in groter project voor 2024

Deze tweede fase van de werken die aangekondigd werd voor 2022, is in overleg met de verschillende partners verplaatst naar 2024. Het 2,8 km lange deel van de Brusselsesteenweg tussen de grens van Kortenberg en het kruispunt met de Termerestraat en Termereboslaan zal dan vernieuwd worden.  In dit project wordt de riolering, de onder- en bovenbouw van de rijweg en de fietspaden volledig heraangelegd.  Het kruispunt van de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat valt binnen dit grotere project. Om die reden worden de nieuwe verkeerslichten met oversteekplaatsen voor fiets- en voetgangers aan dit kruispunt pas in 2024 binnen het nieuwe project meegenomen. Wanneer de informatie over dit project beschikbaar is, zal Wegen en Verkeer dit via www.wegenenverkeer.be/herent op een nieuwe webpagina plaatsen. Omwonenden binnen de projectzone zullen dan ook tijdig een bewonersbrief ontvangen voor de start van de werken.

 

Lees meer over