Betere doorstroming op de Brusselsesteenweg door afsluiting 3 zijstraten en slimme verkeerslichten

kaartje
Het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N2) met de Meerbeeksesteenweg en de Kroonstraat wordt door Wegen en Verkeer ingericht met verkeerslichten en veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. Het verkeer op en rond het kruispunt zal daardoor tijdens de spitsuren vlotter en veiliger verlopen. Aan het tweede kruispunt met de Roetaardstraat, wat verderop, worden de bushavens ‘Radioweg’ in beide richtingen omgevormd tot comfortabele bushaltes, zodat er een stipte dienstregeling voor klanten van De Lijn kan gegarandeerd worden. Een nieuw middeneiland met zebrapad aan dit kruispunt met de Roetaardstraat zorgt ervoor dat voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Voor al deze aanpassingen werd er nauw samengewerkt met de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn en het gemeentebestuur van Herent.

Voor fietsers en autoverkeer is het moeilijk oversteken en invoegen zonder verkeerslichten aan het kruispunt met de drukke gewestweg. Wegen en Verkeer maakt het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N2) met de Meerbeeksesteenweg en Kroonstraat dan ook veiliger door het in te richten met verkeerslichten. Ook beide linkse afslagstroken naar de zijstraten op de steenweg worden verlengd. Alle fietspaden worden mooi aangesloten tot aan de verkeerslichten. Fietsers uit Veltem-Beisem en Meerbeek kunnen in de toekomst met een druk op de knop de Brusselsesteenweg veiliger oversteken. Ten slotte worden er ook meerdere detectielussen voorzien aan het kruispunt, zodat de verkeerslichten beter kunnen inspelen op het aantal bussen en auto’s dat het kruispunt nadert.

Bushaltes Veltem-Beisem ‘Kluis’ en ‘Radioweg’ worden 1 bushalte

Beide bushaltes ‘Kluis’ en ‘Radioweg’ in Veltem-Beisem liggen vrij dicht bij elkaar op de Brusselsesteenweg en vlakbij een kruispunt. Dat zorgt voor moeilijke verkeerssituaties voor buschauffeurs tijdens spitsuren. In overleg met de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn werd besloten om in beide richtingen de bushaltes Veltem-Beisem ‘Kluis’ af te schaffen.

Aan het kruispunt met de Roetaardstraat worden de bestaande bushaltes Radioweg in beide richtingen heraangelegd tot twee veilige en comfortabele bushaltes, waarbij de bus stopt op de rijweg:

  • Dat is veiliger omdat de bus dan zijn voorrang niet hoeft “op te eisen” (want hij moet niet in- en uitvoegen) en omdat de bus dan het fietspad niet hoeft te kruisen. 
  • Voor de bussen betekent het een tijdswinst, want de bus moet niet in- en uitvoegen. Daardoor wordt het openbaar vervoer sneller en stipter, en wordt de bus interessanter als alternatief voor de wagen. 
  • Het comfort voor de reiziger neemt toe. Doordat de bus op de rijbaan stopt, is er meer plaats voor wachtruimte en een bushokje, en op sommige plaatsen ook voor een fietsenstalling. En doordat de bus minder manoeuvreert, is het aangenamer reizen voor de staande reiziger. De perrons worden trouwens verhoogd aangelegd, zodat ook reizigers met een fysieke beperking gemakkelijk de bus kunnen nemen. 

Afsluiten van 3 zijstraten voor betere doorstroming en doseren van verkeer

Naast de aanpassing aan het kruispunt en de omvorming van de bushaltes werd in overleg met de gemeente Herent ook beslist om drie zijstraten af te sluiten, zodat er een betere dosering komt voor het verkeer dat de Brusselsesteenweg oprijdt. Met die extra ingrepen wil Wegen en Verkeer inspelen op de vraag van De Lijn om een betere doorstroming te voorzien voor het openbaar vervoer.

1. Bergstraat richting Leuven
Zo wordt de aansluiting van de Bergstraat in de rijrichting van Leuven afgesloten en kunnen omwonenden in de toekomst enkel nog via de Bertemsebaan de Brusselsesteenweg (N2) bereiken.

2. Ganzemansberg richting Brussel
Deze straat wordt ook voorzien van een ‘knip’ in de rijrichting van Brussel. Omwonenden kunnen steeds via de Kroonstraat of de Graafschaplaan de Brusselsesteenweg bereiken.

3. Roetaardstraat richting Brussel
Om de bushaltes aan de Roetaardstraat te kunnen aanpassen en veilig heraan te leggen voor voetgangers en klanten van De Lijn, wordt de aansluiting van de straat aan de kant rijrichting Brussel afgesloten. Omwonenden rijden via de Kroonstraat naar de Brusselsesteenweg. Aan het kruispunt van de steenweg met de Roetaardstraat wordt ook een middenberm met zebrapad aangelegd. Dat werkt snelheidsverlagend naar autoverkeer en laat voetgangers en fietsers ook toe om de Brusselsesteenweg in twee keer over te steken. De Roetaardstraat kant Leuven blijft open voor in-en uitgaand verkeer naar de steenweg.

Timing

De werken staan gepland voor 2022, een exacte startdatum wordt later bekend gemaakt.

ontwerpplan

Lees meer over