Vinkstraat wordt van midden 2023 tot midden 2025 heraangelegd

Vinkstraat
In de Vinkstraat in Haacht komt een rioleringsstelsel en een nieuwe rijbaan inclusief vrijliggend fietspad.

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Het bedrijf bouwt installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwt bestaande riolen en legt nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

De Vinkstraat wordt heraangelegd met riolering en met een nieuwe rijbaan, waaronder een vrijliggend fietspad. De werken betreffen dus een samenwerking tussen Aquafin en de gemeente Haacht. Na jaren voorbereiding zijn alle noodzakelijke grondverwervingen in 2023 afgerond geraakt.

Het aanbestedingsdossier voor deze werken werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 september 2022 en de opdracht werd gegund aan aannemer Colas Noord. Deze werken zullen in totaal ongeveer 2 jaren duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd.

Waarom deze werken

Momenteel is er geen volwaardig rioleringsstelsel aanwezig in de Vinkstraat en loost het vuilwater van de woningen nog in de Leibeek. Daarnaast wil de gemeente Haacht van de werken gebruik maken om degelijke fietspaden aan te leggen. Het project omvat wegenis- en rioleringswerken in de Vinkstraat en in de Wijgmaalsesteenweg (tussen woning 74 en 92).

Riolering

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Er komt een leiding voor het afvalwater en een andere voor het regenwater. Waar mogelijk wordt in de Vinkstraat langs de onpare kant een gracht voorzien. Ook de private vuilwateraansluitingen van de huizen langs het traject dienen op dit nieuwe rioleringsstelsel aangesloten te worden. Bewoners van de Vinkstraat krijgen op een infoavond verdere informatie over wat dit concreet voor hen inhoudt.

Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 165 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek vooraleer het geloosd wordt in de Leibeek te Boortmeerbeek.

Fietspaden

De rijbaan wordt volledig nieuw aangelegd. Over de volledige lengte van de Vinkstraat worden fietspaden aangelegd van 1,75m breed. Het kruispunt Vinkstraat-Wijgmaalsesteenweg-Pastoriestraat wordt voorzien van verkeerslichten.

Eens afgewerkt, zullen alle wegen in Haacht die fietspaden nodig hebben ook effectief uitgerust zijn met fietspaden. Vanaf dan kan gefocust worden op de verbetering van alle bestaande fietspaden waar nodig, zoals onlangs op de Wijgmaalsesteenweg uitgevoerd is.

Waar wordt gewerkt

De rood ingekleurde wegen zijn deel van het project: de volledige Vinkstraat, het kruispunt Vinkstraat/Wijgmaalsesteenweg/Pastoriestraat en de Wijgmaalsesteenweg tussen nr 74 en 88.

Wat gebeurt eerst

In de week van 10 juli 2023 zal een landmeter in opdracht van Colas de nieuwe rooilijn uitzetten op het terrein. Dit zal gebeuren door middel van houten piketten en/of afspuiten.
Gelieve de piketten te laten staan en niet te verwijderen.

Vanaf maandag 21 augustus 2023 zal de aannemer Colas de nog resterende zaken in de berm opbreken en verwijderen om plaats te maken voor de nutswerken die zullen starten half september 2023.

Wanneer starten de werken

Vanaf maandag 21 augustus 2023 start de aannemer Colas met de voorbereidende werken. Er wordt gewerkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

1. Voorbereidende werken door Colas : bouwrijp maken van de bermen / realiseren nieuwe rooilijn ifv nutswerken alsook het uitbreiden van de koker Lipsebeek21/08/20231 maand

2. Nutswerken in opdracht van Fluvius / De Watergroep / Proximus / Telenet in de Vinkstraat en WijgmaalsesteenwegHalf september 20236 maanden

3 & 4. Wegenis- en rioleringswerken in de Wijgmaalsesteenweg* en VinkstraatApril 202415 maanden

* De planning van de fase Wijgmaalsesteenweg wordt gecoördineerd met onder andere de werken aan de Dijlebrug in Rotselaar.
Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Omleiding

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien (vanaf april 2024).

Tijdens de werken in de Wijgmaalsesteenweg wordt het verkeer omgeleid via Wespelaarsesteenweg / Kloosterstraat / Werchtersesteenweg (N21) / Provinciebaan (N229) / Vijfde Liniestraat / Rotselaarsesteenweg / Baron Descampslaan.
Voor de fietsers wordt een lokale omleiding voorzien via Martelarenlaan / Kelfsstraat.

Tijdens de werken in de Vinkstraat wordt het verkeer omgeleid via Wespelaarsesteenweg / Kloosterstraat / Werchtersesteenweg (N21) / Wijgmaalsesteenweg.
Voor de fietsers wordt een lokale omleiding voorzien via Brugstraat / parallelwegje Vinkstraat.

Meer informatie

www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/20793V

Lees meer over