Verkeerspolitie int 11.400 euro bij controles

230 automobilisten reden te snel
Het verkeersteam van de lokale politiezone Haacht hield dinsdag algemene verkeerscontroles in samenwerking met inspecteurs van de Vlaamse belastingsdienst en de Sociale Inspectie. De locatie was de Leuvensesteenweg (N26).

Er werden negen onmiddellijke inningen opgesteld waarvan de meeste voor inbreuken tegen de gordelplicht en verplichte keuring van het voertuig. Verder werden er nog een zestal pv’s opgesteld voor inbreuken tegen vervoersvergunning, ladingzekering, keuring en vrachtbrief. In totaal werden ook 35 ademtesten afgenomen. Geen enkele bestuurder bleek positief voor alcoholgebruik. Vlabel deed 23 vaststellingen en de inspecteurs inden een totaalbedrag van liefst 11.400 euro. De Sociale Inspectie stelde een vijftal inbreuken vast op onder meer onwettig werk.

Lees meer over