Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Haacht

Wijgmaalsesteenweg
De provincie Vlaams-Brabant investeert 346.960,08 euro in nieuwe fietspaden op de Wijgmaalsesteenweg in Haacht. Het project omvat nieuwe fietspaden langs de Wijgmaalsesteenweg, tussen de Brugstraat en de Werchtersesteenweg.

De huidige fietspaden zijn aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 1,25 meter breed. Deze breedte voldoet niet meer aan de norm van veilige fietspaden. Het nieuwe fietspad wordt een dubbelrichtingsfietspad ten westen van de rijbaan. Het fietspad krijgt een breedte van 2,5 meter. De zone tussen de rijweg en het fietspad wordt één meter breed.
​Om de nieuwe breedte van de fietspaden mogelijk te maken, wordt de rijweg met 1,6 meter in oostelijke richting verschoven. ​Op bepaalde plaatsen op het fietspad zijn er toegangen tot aanpalende landbouwpercelen voorzien. Hier wordt de zone tussen het fietspad en de rijweg verhard. Het fietspad wordt aangelegd in zwarte asfalt met witte randmarkering.

Het dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd tot aan de parallelweg Wijgmaalsesteenweg, ten zuiden van de Brugstraat. Hier komt een verlichte fietsoversteekplaats om aansluiting te voorzien op de bestaande verhoogde enkelrichtingsfietspaden. Om de veiligheid van de fietsoversteek te vergroten, wordt de snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. Het kruispunt wordt ook uitgerust met een middengeleider om de overgang naar een lagere snelheid zichtbaar te maken in het wegbeeld. De werken zullen starten op 6 februari.

De provincie betaalt nu een eerste bedrag van 173.480,04 euro aan de gemeente Haacht voor de aanleg van deze fietspaden.

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit (CD&V). “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Lees meer over