Politie controleert in november extra op bescherming van zachte weggebruikers

Spooroverwegen
Deze maand spitst het verkeersthema van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) zich toe op de bescherming van de zachte weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers.

"Onze politiemensen zullen nauwlettend toezien op inbreuken aan oversteekplaatsen, op fietspaden, trottoirs en op zebrapaden, in het bijzonder dan op het parkeren van auto’s op deze plaatsen waardoor ze de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar brengen", zegt perswoordvoerder Paul Belmans. 

Vanaf de tweede helft van de maand zal er ook extra aandacht zijn voor de fietsverlichting. "Het gebruik van een goede verlichting kan bij slechte zichtbaarheid en in het donker heel wat ongevallen voorkomen. Zonder verlichting rijden is zeer gevaarlijk maar ook ergerlijk voor de andere weggebruikers. Gezien worden is van levensbelang voor iedereen", weet Belmans.

Er worden alvast enkele gerichte controles gepland. Deze zijn in eerste instantie gericht naar de fietsende scholieren die het grootste deel van het ochtendlijk fietsverkeer uitmaken.

Lees meer over