Lachgas voortaan verboden in Haacht

Controle op bromfietsen en speedpedelecs
Sinds het najaar van 2020 stelt de politie geregeld feiten met lachgas vast. Op de Haachtse gemeenteraad van 26 april werd beslist om het bezitten en het verhandelen van schadelijke middelen, zoals lachgas, te verbieden.

Lachgas (distikstofmonoxide of N2O) is een vluchtig snuifmiddel waar wel wat jongeren mee experimenteren. Het is vrij verkrijgbaar in de handel. Lachgas wordt als snuifmiddel gebruikt door inademing via een ballon of rechtstreeks van een gasfles of (slagroom)patroon. Je krijgt een roeseffect met een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, verwardheid en eventueel hallucinaties. Het effect duurt maar enkele minuten. Gebruik van lachgas houdt o.m. risico’s in van zenuwschade, hart- en longproblemen en vrieswonden aan lippen, mond, keel en longen. Omwille van de desoriëntatie kunnen er ook ongevallen gebeuren.

In het politiereglement werd het als volgt opgenomen:

§1 Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen en/of te bezitten indien deze handel en/of bezit gericht zijn op het oneigenlijk gebruik van het middel, zijnde het bekomen van een roeseffect.

§2 Eveneens is het verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten die de menselijke consumptie van schadelijke middelen zoals lachgas faciliteren, met inbegrip van het voeren van reclame.

§3 Het is verboden om op het publieke domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen schadelijke middelen zoals lachgas te gebruiken met het oog op het opwekken van een roeseffect.

§4 De politie kan bij inbreuken op §1, §2 en §3 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen.  De kosten die verbonden zijn aan deze inbeslagname en de eventuele vernietiging kunnen verhaald worden op de overtreder.

Het volledige politiereglement kan je vinden op https://www.haacht.be/politiereglement.

Lees meer over