In iedere klas zitten er wel kinderen in quarantaine: het kunst- en vliegwerk van VBS Lambertzhoeve uit Tildonk

Stad roept op tot wereldwijde solidariteit met coronaslachtoffers
Net zoals dat het geval voor bijna alle scholen in de regio, zijn het ook voor de Vrije Basisschool Lambertzhoeve uit Tildonk moeilijke tijden. In iedere klas zitten er kinderen in quarantaine en het is afwachten tot een volledige klas uitvalt. 

"Iedereen springt in als er een collega uitvalt", vertelt directrice Caroline Gevaert, die midden in de coronacrisis de fakkel van Lut Bellekens heeft overgenomen. "Dat kan zijn omdat de collega in quarantaine moet in afwachting van - gelukkig nog steeds negatieve - testresultaten. Vervangingen zijn onbestaande dus wordt er gegoocheld met turnuren, adoptieklassen, met aandacht voor scheiding van klasgroepen, en leerkrachten die extra werken."

In elke klas zitten er al enkele weken telkens een paar kinderen thuis in quarantaine. "In sommige klassen, 7 van de 13 klassen, hebben we ook 1 tot 2 positieve kinderen", gaat ze verder. "Voorlopig hebben we het hier nog onder controle. Onze school heeft nog steeds geen klas moeten sluiten omwille van corona. Niet door een clusterbesmetting en niet door positief geteste leerkrachten."

Het overzicht houden van welke kinderen nu welke leerstof hebben gemist, wordt stilletjes aan een hele moeilijke puzzel. " Ook het bijwerken na 7, 10 of soms tot 17 dagen afwezigheid is geen sinecure", besluit ze. "De werkdruk ligt zeer hoog. Niet alleen het CLB en de huisdokters komen handen te kort."

Lees meer over