Gemeentegrenswijziging tussen Haacht en Rotselaar

voetbalveld

Het voorstel van decreet over een gemeentegrenswijziging tussen Haacht en Rotselaar werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De gemeente Haacht was vragende partij voor deze correctie, omdat het voetbalterrein van VK Wakkerzeel net over de gemeentegrens op grondgebied Rotselaar ligt.

De bal ging aan het rollen omdat de gebouwen van VK Wakkerzeel aan vernieuwing toe zijn. De gebouwen liggen in agrarisch, landschappelijk waardevol gebied, en renovatie zou enkel mogelijk zijn door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bestemming wijzigt in recreatiezone en die wijziging elders compenseert. Haacht zou in dat geval aan de buren van Rotselaar moeten vragen om een RUP op te maken voor een Haachtse voetbalploeg. Een ander probleem was dat de club geen beroep zou kunnen doen op Haachtse subsidies voor de vernieuwing van de infrastructuur. 

Rotselaar was meteen bereid mee naar een oplossing te zoeken, ten voordele van het lokale verenigingsleven. Verschillende opties werden besproken, zoals een eventuele verhuis van de voetbalclub. Uiteindelijk bleek een gemeentegrenswijziging de eenvoudigste oplossing. 

Beide gemeenteraden keurden unaniem een dossier goed op de gemeenteraad van september 2023, en vervolgens sprak ook de provincieraad zich positief uit. Nu de wijziging ook door het Vlaams Parlement is goedgekeurd, komt het voetbalterrein op het grondgebied van de gemeente Haacht te liggen en kan de infrastructuur geregulariseerd worden via de opmaak van een RUP. 

De voorgestelde ruil houdt in dat 9 percelen met een totale oppervlakte van 3 ha 46 a 58 ca van grondgebied Haacht naar grondgebied Rotselaar zouden gaan en 7 percelen met een totale oppervlakte van 3 ha 30 a 4 ca van grondgebied Rotselaar naar grondgebied Haacht zouden gaan. Rotselaar wordt dus 16 are groter, Haacht 16 are kleiner. De te ruilen oppervlakten hebben allebei hetzelfde statuut, agrarisch gebied. Er zijn geen woningen bij betrokken, en dus geen inwoners die hun woonplaats zien veranderen.

kantine vk wakkerzeel

Lees meer over