Gemeente Haacht ijvert verder voor RUP Hambos

RUP Hambos
De Haachtse gemeenteraad keurde gisteren de verantwoordingsnota over het ruimtelijk uitvoeringsplan Hambos goed. Hiermee stapt de gemeenteraad voor een derde keer naar de Vlaamse minister van Omgeving. De gemeente blijft inzetten op dit uitvoeringsplan voor een leefbare omgeving voor haar inwoners.

Op 19 november 2019 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hambos na een klacht van Hambos Logistics (Celis) door de Raad van State vernietigd. De reden van deze vernietiging was een gevolg van de juridisch niet correcte wijze waarmee de toelating aan de gemeente Haacht werd verleend door de vorige minister van Omgeving. Een spitsvondigheid, want het ging in de praktijk louter over de formulering van één zin.

De gemeente vroeg bij de huidige minister in januari 2020 opnieuw een toelating voor de opmaak van een RUP Hambos. Voor de gemeente Haacht is dit belangrijk omdat via een RUP bepaalde milieubelastende en/of vervuilende activiteiten kunnen worden verboden. Dit loopt echter niet van een leien dakje. De gemeente kreeg zelfs geen antwoord op haar aangetekend schrijven. Na herhaaldelijk aandringen diende de gemeente in oktober 2020 op vraag van de minister een bijkomende verantwoordingsnota in. Uiteindelijk viel er op 23 maart 2021 een beslissing via een ministerieel besluit, waarbij de toelating werd geweigerd. Nochtans waren er in een vooroverleg op het kabinet de nodige afspraken gemaakt om tot een delegatie te kunnen overgaan.

Het gemeentebestuur heeft de opmerkingen van de minister nu verwerkt in een nieuwe verantwoordingsnota en zal een derde poging ondernemen. Op de gemeenteraad van 31 mei werd de nota voorgelegd en unaniem goedgekeurd. De gemeente blijft zich inzetten voor een leefbare omgeving voor haar inwoners. Dit kan alleen door een op maat gemaakt plan voor de site Hambos.

Lees meer over