Zone 30 in Bierbeek breidt gevoelig uit

Rijsmortelstraat
Momenteel wordt het mobiliteitsplan in Bierbeek uitgerold, dat wil onder andere zeggen dat de bebouwde kom en de zone 30 uitgebreid worden.

Het doel van het mobiliteitsplan is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. De verantwoordelijkheid voor deze problematiek wordt gedeeld tussen drie betrokken partijen: het Vlaamse Gewest, de gemeentelijke overheid en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

Snelheid

In het nieuwe plan worden de snelheidszones afgebakend. Zone 30 geldt voor de dorpskernen Bierbeek, Lovenjoel, Korbeek-Lo en Opvelp, voor de binnengebieden en verkavelingen en in alle schoolomgevingen. 

Zone 50 geldt in de overgangszones tussen de dorpskernen en op dorpsverbindende wegen met veel erftoelatingen. 

Momenteel zijn beperkte delen van de dorpskernen en de schoolomgevingen zone 30. De bebouwde kommen zijn vrij groot. De gemeente kiest er niet voor om aan te sluiten bij het initiatief van de andere steden en gemeenten om de volledige bebouwde kommen in te stellen als zone 30.

Maximumsnelheid op lokale verbindingswegen buiten de bebouwde kom bedraagt 70 km/u, mits de afwezigheid van dichte bebouwing en de aanwezigheid van afgescheiden fietspaden.

Via snelheidsinfoborden wil de gemeente Bierbeek het gedrag van de weggebruikers aanpassen. De gemeente onderzoekt de invoering van trajectcontroles voor de handhaving van de snelheden in zone 30 of zone 50 in het kader van de GAS5 wetgeving. Daarnaast zal er nog steeds gecontroleerd worden op snelheid door de agenten van de politiezone Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek.

De aanpassingen

In Bierbeek gaan volgende wijzigingen in voege:

Alle wegen die nu nog niet onder zone 50 of 70 vallen worden toegewezen aan zone 50

Korbeek-Losestraat wordt volledig zone 50 

Bestaande zone 30 in Bierbeek-centrum wordt iets verlengd in de Hoogstraat

Bebouwde kom ten westen van het centrum van Bierbeek wordt uitgebreid

Twee afzonderlijke zone 30 in Schoolstraat en Lovenjoelsestraat worden samengevoegd en uitgebreid

De nieuwe situatie ziet er als volgt uit:

plan
Legende: • lichtblauwe zone: bebouwde kom • roze zone: zone 30 • roze lijn: landbouwweg • blauwe lijnen: zone 50 • rood/bruine stippellijnen: 70 km/u

In Korbeek-Lo en Lovenjoel gaan volgende wijzigingen in voege:

Uitbreiding bebouwde kom in centra Korbeek-Lo en Lovenjoel, zodat zone 30 gebieden zich binnen de bebouwde kom bevinden

Uitbreiding zone 30 centrum Lovenjoel in een gedeelte van de Stationsstraat 

Kloosterstraat wordt volledig zone 30  (schoolomgeving)

Tiensesteenweg ten westen van het centrum van Korbeek-Lo tot aan de gemeentegrens wordt bebouwde kom en dus max. 50 km/u 

Rijsmortelstraat: landbouwweg  wordt 30 km/u

Alle wegen die nu nog niet onder zone 50 of 70 vallen, buiten de  bebouwde kom, worden zone 50

Op de kaart ziet dat er als volgt uit:

kaart

Ook in de gemeente Opvelp zijn er aanpassingen: 

De bebouwde kom wordt uitgebreid, zodat ze ook de volledige zone 30 bevat en het bebouwd gedeelte wat nu zone 50 is

Er komt 1 consistente zone 30  tussen Waversesteenweg en Hoegaardsesteenweg.

Alle wegen die nu nog niet onder zone 50 of 70 vallen (buiten bebouwde kom) worden toegewezen aan zone 50

De zone 30 zal afgebakend worden met een poorteffect door middel van voldoende grote borden 'zone 30' en signalisatie aan beide kanten van de rijbaan. Waar mogelijk zullen versmallingen of andere verkeersremmers worden geplaatst, teneinde de automobilist er attent op te maken dat hij/zij een zone 30 binnenrijdt.

Op kaart ziet dit er als volgt uit:

kaart
Het volledige plan vind je hier

Lees meer over