Werken in de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat starten maandag en duren een jaar

19 januari 2023 | 13u00 | Gepost door annpeeters
werken

Vanaf de kruising met de Hoogstraat (Lindeboom) tot de Eikeboomlaan komen comfortabele fietsvoorzieningen en een nieuwe rijweg. Als alles volgens planning verloopt, duren de werken ongeveer een jaar.

We willen alle weggebruikers – en in het bijzonder de vele fietsers in de buurt – een veilige en comfortabele verbinding aanbieden tussen Bierbeek en Korbeek-Lo”, zegt Bierbeeks burgemeester Johan Vanhulst (CD&V). “Aan beide zijden van de rijweg komen verhoogde fietspaden van elk 1,80 meter breed in rood beton. Op de Bierbeekstraat, tussen huisnummer 141 en de Eikeboomlaan, leggen we fietssuggestiestroken aan wegens gebrek aan ruimte. In deze zone komen ook nieuwe voetpaden. Het huidige wegdek verdwijnt en wordt vervangen door een aangename rijweg in asfalt.”

Minder hinder door gefaseerde uitvoering

“Door de werken slim aan te pakken en gefaseerd te werken, beperken we de uitvoeringsperiode tot ongeveer een jaar”, zegt Schepen voor Openbare Werken Jan Van der Velpen (CD&V). “Onze aannemer start tussen de Hoogstraat en de kruising met E40 met het uitgraven van de bermen, zodat de nutsbedrijven hier nieuwe kabels en leidingen kunnen aanleggen. Tegelijk gaan we tussen de Herpendalstraat en de Krijkelberg al aan de slag met de vernieuwing van de rijweg. De werken in het laatste projectdeel, tussen de Krijkelberg en de Eikeboomlaan, vatten pas aan tegen mei 2023. Zo blijven onder andere Sint-Kamillus en het containerpark nog vlot bereikbaar.”

Omleidingen voor fietsers en doorgaand verkeer

De werken brengen, ondanks de gefaseerde uitvoering, hinder met zich mee. Vanaf maandag 23 januari is de doorgang voor verkeer via de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat onderbroken.

Gemotoriseerd verkeer tussen Bierbeek en Korbeek-Lo volgt een omleiding in twee richtingen via de Parkstraat, Meerdaalboslaan (N25) en Tiensesteenweg (N3). Fietsers kunnen de werken veilig voorbijrijden via de Merenstraat, Stenenkruis, Technologielaan, Haanhofweg, Wittehoevelaan, Oaselaan, Oudebaan, Vengerstraat en Bierbeekstraat.

Ook bussen van De Lijn kunnen de werfzone niet passeren. Lijn 7 wordt daarom tijdelijk beperkt tot halte ‘Bierbeek Sint-Kamillus’. Die halte is even de eindhalte, in plaats van cc de borre.

Woningen en handelszaken blijven zo toegankelijk mogelijk en zijn te voet altijd bereikbaar. Tijdens de werkuren is de toegang tot parkings en opritten niet altijd mogelijk. Lokaal verkeer kan tot aan de werfzone rijden om zo in de buurt van de bestemming te raken. Na de werkuren voorziet de aannemer woningen en handelszaken van een tijdelijke oprit in steenslag.

De Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat vormen een drukke verbinding voor doorgaand verkeer. “De werken vormen een uitdaging op vlak van bereikbaarheid en mobiliteit in de buurt. Met een gezamenlijke inspanning, ook van de verkeersdeelnemers, brengen we dit project echter zonder twijfel tot een goed einde!”, zegt Schepen voor Mobiliteit Cil Cuypers (Vooruit).

Impact op de werken in de Bergstraat

Intussen wordt er ook in de Bergstraat nog gewerkt. Tussen de Gareelstraat en de Ruisbroekstraat worden de voetpaden heraangelegd. Er geldt een enkelrichting vanaf de Dorpsstraat.

Inwoners en bezoekers van de school volgen vanaf 23 januari een aangepaste omleiding. Die loopt via de Ruisbroekstraat, Keibergstraat, Poelblokweg (enkelrichting), Lovenjoelsestraat en de Neervelpsestraat.
De Poelblokweg is ook voor fietsers verboden vanaf de Lovenjoelsestraat richting Keibergstraat. Fietsers rijden om langs de Spiegelbosstraat of Middelbosstraat. 
Het einde van deze werken is voorzien tegen eind maart en afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer info via www.bierbeek.be/wegenwerken

kaartje

Lees meer over