Vierkant groen en rechtsaf vrij voor fietsers op kruispunt Koning Albertlaan

Korbeek-Lo
Sinds 17 september draait er op het kruispunt van de Tiensesteenweg, de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat in Bierbeek een nieuwe verkeerslichtenregeling. Voor voetgangers geldt het systeem van “vierkant groen” en de fietsers die vanuit de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat komen, mogen bij een rood licht rechtsaf de Tiensesteenweg indraaien. Het kruispunt is nu veiliger voor voetgangers en fietsers, maar heel wat weggebruikers uitten de afgelopen weken hun frustraties over de langere wachttijden op het kruispunt. Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur zullen daarom de komende weken de mensen uit de omgeving informeren en sensibiliseren over de aangepaste verkeerssituatie.

Kruispunt veiliger voor school en naschoolse opvang 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Alle voetgangers krijgen voortaan tegelijk groen licht wat zorgt voor meer verkeersveiligheid tijdens het oversteken. Door te werken met slimme radars, kan de groentijd worden verlengd. Daarnaast krijgen fietsers groen licht samen met voetgangers, door de regeling van het vierkant groen.  Ook zorgen nieuwe “detectielussen” op het wegdek ervoor dat het verkeerslicht sneller op groen gaat en/of blijft, wat goed is voor de doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer. Een paar slimme oplossingen dragen dus in Bierbeek bij aan betere doorstroming en meer verkeersveiligheid, en dit alles via het STOP-principe.”

Schepen van Mobiliteit van Bierbeek Cil Cuypers: “Dit is een van de drukste kruispunten van Bierbeek,  waar dagelijks veel voetgangers, fietsers en automobilisten passeren. De Sint-Pietersschool ligt vlakbij en er is ook een levendige handelskern langs de Tiensesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met slimme lichten het kruispunt veiliger maken voor zachte weggebruikers én de doorstroming voor openbaar vervoer verbeteren.”


Voetgangers: vierkant groen en radars voor groepen 
Het voetgangersverkeer op het kruispunt wordt geregeld met “vierkant groen”. Dat betekent dat alle voetgangers tegelijk groen licht krijgen.  Dat is veel veiliger, want dan is er op het moment dat de voetgangers oversteken geen ander verkeer toegestaan op het kruispunt. Bijkomend heeft Wegen en Verkeer radars geplaatst die de hoeveelheid voetgangers registreren. Als er een grote groep voetgangers op het kruispunt aankomt, wordt de groentijd verlengd. Zo kunnen de groepjes kinderen die te voet naar de naschoolse opvang gaan dat in alle veiligheid doen. 

Rechtsaf vrij voor fietsers 
Voor de fietsers op de Tiensesteenweg die vanuit Leuven komen en in de richting van Tienen fietsen, plaatste Wegen en Verkeer een apart verkeerslicht en een drukknop. Zij vallen onder de regeling van het vierkant groen:  ze krijgen dus groen licht samen met de voetgangers. In de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat geldt de regeling van “rechtsaf vrij voor fietsers”. Dat betekent dat de fietsers die uit de Koning Albertlaan of de Bierbeekstraat komen en rechts de Tiensesteenweg willen indraaien, dat ook mogen doen bij rood licht. Dat betekent een verbetering voor de fietser, zonder dat haar of zijn veiligheid in het gedrang komt - dat heeft onderzoek aangetoond en daarom voert de Vlaamse overheid sinds kort deze regeling uit op bepaalde, weloverwogen plaatsen. 

“Busbeïnvloeding” en detectielussen voor de automobilist
Wegen en Verkeer plaatste ook nieuwe “detectielussen” in het wegdek van de Tiensesteenweg. Dat zijn kabels die aanrijdende bussen registreren. Via een apparaatje dat in de bussen ingebouwd zit, vertrekt er dan een signaal als een bus het kruispunt nadert en springt het verkeerslicht sneller op groen en/of blijft het langer groen. Ten slotte heeft Wegen en Verkeer ook bijkomende detectielussen voor het autoverkeer in de rijweg aangebracht. Als er tijdens de drukke momenten auto’s staan aan te schuiven, registreert de verkeerslichteninstallatie dit en wordt de “groentijd” voor de wachtende auto’s verlengd. 

Testperiode en informatiecampagne
Hoewel er dus ook aan de automobilist gedacht werd, kwamen er bij het gemeentebestuur en Wegen en Verkeer de afgelopen weken meldingen van fietsers en automobilisten die zich afvragen waarom ze op bepaalde momenten langer moeten wachten dan voordien. Dat heeft dus alles te maken met de veiligheidsmaatregelen op het kruispunt. De komende weken zullen er folders verspreid worden en zal Wegen en Verkeer de nieuwe verkeerslichtenregeling toelichten op www.wegenenverkeer.be/kruispunt-tiensesteenweg. Tot 17 november loopt er een testperiode en daarna zal Wegen en Verkeer de regeling mogelijk nog verder finetunen. 


 

Lees meer over