Turn Around Bierbeek kan in eigen gemeente blijven: er komt een nieuwe trampolinehal

Op zoek naar middelen voor bouw trampolinehal
De trampolinespringers van vzw Turn Around Bierbeek  waren ten einde raad: ze moeten uit de springhal aan de Melkerijsite en er waren geen perspectieven voor een nieuwe locatie. Daar komt nu verandering in. 

De gymnasten van Turn Around behalen schitterende resultaten op provinciale en nationale kampioenschappen, maar de infrastructuur om te trainen blijft een groot probleem. Turn Around kreeg van de uitbaters van sportzaak D'Store de kans om hun trampolines op te stellen in de outlethal in Bierbeek. "Daardoor moeten de trampolines niet telkens weer opgesteld en afgebroken worden. Dat levert heel wat tijdwinst op, waardoor er meer tijd vrijkomt om te trainen", zegt Jan Dejaeghere, voorzitter van vzw Turn Around. 

Vertrek D'Store

Omdat de gebouwen op de Melkerijsite zullen afgebroken worden, verhuisde sportzaak D'Store naar Boutersem. "Hierdoor komt er ook een einde aan de accommodatie voor onze springers. Vorig jaar wilden we de handdoek in de ring werpen, want we vonden nergens een andere locatie. Maar nu hebben we goed nieuws."

Nieuwe hal

Na maanden onderhandelen, komt er een oplossing uit de bus: "We gaan een nieuwe trampolinehal bouwen aan de sporthal van cc de borre. De hal komt op zeven meter van de parking aan de kant van het voetbalplein. Hierdoor kunnen onze 300 leden zich weer voluit op hun sport richten in eigen gemeente. Ook de andere clubs zullen blij zijn, want we palmen nu in de sporthal van cc de borre bijna 40 procent van de avonduren in voor onze trainingen."

Recht van opstal en subsidie

De gemeente heeft een overeenkomst met de sportclub gesloten en geeft een recht van opstal voor de komende 27 jaar. De grond blijft eigendom van de gemeente, maar stelt de grond ter beschikking van de club. "Daarnaast krijgt onze vzw ook een investeringssubsidie van 500.000 euro van de gemeente Bierbeek. Het gemeentebestuur stelt zich heel open op en daarvoor zijn we heel dankbaar."

Financieel plaatje

"Hoewel we euforisch zijn, is het financieel plaatje nog bijlange niet rond. Tegen 1 december moet ons financieel plan klaar zijn. Rond 15 maart 2025 zouden de grondwerken, gevolgd door de bouw van de hal. In september 2025 kan de hal dan opgeleverd worden.  We hebben deelgroepen opgericht, waardoor iedereen een stuk van het dossier opvolgt. Je zal wel begrijpen dat er heel wat komt kijken bij de bouw van zo'n hal en we hebben er geen ervaring mee."

Sport Vlaanderen

"Naast de gemeentelijke subsidie doen we ook een aanvraag bij Sport Vlaanderen voor een subsidie van 5,5 miljoen euro. Uiteraard zijn we daar niet de enige club die om middelen vraagt, maar we hopen dat ze nood van dit project inzien en dat we op steun kunnen rekenen. We merken dat Sport Vlaanderen wel openstaan voor dialoog en steun, maar de subsidie is nog niet binnen."

Crowdfunding

Daarnaast zal er een crowdfunding opgestart worden. "Ook hier hebben we geen ervaring mee, maar we hebben contact met Rugbyclub Leuven en Hockeyclub Hoegaarden, zij hebben ervaring op dat gebied en leren ons hoe we het moeten aanpakken."

Demontabel gebouw

Turn Around heeft al contact gehad met het bedrijf Neptunus, dat demontabele sporthallen bouwt. "We hebben een hal nodig van 10 meter hoog, waar minstens negen grote trampolines in geplaatst kunnen worden en waarin veilig getraind kan worden. Daarenboven moet het een mobiele hal zijn, die je uiteen kan vijzen of een stalen hal, want de grond is uiteraard niet van de club. De prijsoffertes die we nu opvragen voegen we bij aan het subsidiedossier dat we tegen 1 april zullen indienen bij Sport Vlaanderen."

Tussenoplossing

In de hal van D'Sport kan de club tot eind mei blijven. Daarna is er geen oplossing tot september 2025. "We zijn heel blij dat er weer perspectief is voor onze club en onze sport. Nu hopen we nog een oplossing te vinden voor de periode van juni 2024 tot september 2025."

Lees meer over