Opstart Ponton 43: een nieuwe secundaire school voor jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag

Ave regina
Op 1 september 2023 opent op de zolder van school Ten Desselaer in Lovenjoel een secundaire school met 24 leerlingen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen.

Ponton43 ontstond uit het werk van de denkgroep OV4. Vanuit een gedeelde missie en visie willen ze op 1 september 2023 uitmonden in een plek waar jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag kunnen schoollopen en een diploma halen. Nele Decroos, Danny Pijls, Katrin Timmermans, Charlotte Beliën en Katleen Gillard vormen het projectteam. Met middelen van KSLeuven en Stad Leuven bouwen zij, samen met de denkgroep en de resonansgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de secundaire scholen van KSLeuven en andere partners, aan een sterk netwerk om dit project vorm te geven.

Op 1 september 2023 wordt er opgestart met een eerste graad BuSO OV4 Type 3. Er kunnen dan 24 leerlingen met gedrags- en emotionele problemen terecht, die aan een individueel begeleid traject starten. Op 1 september 2025 kunnen er 36 leerlingen terecht. Er wordt gehoopt dat de leerlingen na twee jaar begeleiding in Lovenjoel kunnen invoegen in het regulier onderwijs, maar dat moet allemaal nog bekeken worden. 

Het is de eerste secundaire school van dit type in de regio. Ze kon rekenen op een toelage van de Vlaamse overheid ten bedrage van 411.000 euro. Hiermee zal de zolder en de bovenste verdieping van school Ten Desselaer verbouwd worden tot klaslokalen. Beide scholen hebben echter niets met elkaar te maken. Ten Desselaer is een basisschool en Panton 43 een secundaire school, die een aparte ingang krijgt. 

Lees meer over