Ontwerp met veilige fietspaden op Tiensesteenweg in Lovenjoel voorgesteld aan omwonenden

vergadering
Samen met de gemeente Bierbeek plant het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, in de toekomst een herinrichting van de Tiensesteenweg (N3) tussen de Molenbeek aan het natuurgebied Koebos/Langebos en de grens met Boutersem ter hoogte van de veldweg ‘Bost’. Tijdens een infosessie op woensdag 15 juni 2022 werden in cultuurcentrum ‘t Stichelke de ontwerpplannen voorgesteld en kregen een 35-tal deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen.

Welke verbeteringen beloven de plannen voor weggebruikers in Lovenjoel?
Over een lengte van 1,7 kilometer wordt binnen het nieuwe ontwerp de typische oude steenweg veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden over het hele traject en voetpaden aan de kant van de woningen is er extra aandacht voor de actieve weggebruiker. Waar er voldoende ruimte is, wordt het fietspad volledig achter de bomenrij aangelegd. Mensen zullen voor de fiets kiezen om naar het werk, de school of sportclub te gaan indien het veilig en comfortabel kan. Met dit project op de Tiensesteenweg zorgen we hier dan ook voor, en stimuleren we duurzame mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) en eerste schepen Cil Cuypers (Vooruit): "Wij breiden hiermee de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in een fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. Wij willen meer mensen op de fiets."

Werken

Over de volledige projectzone komt een gescheiden riolering en worden bermen en grachten aangepast met nieuwe kopmuren. Regenwater en afvalwater worden in de toekomst apart afgevoerd, wat beter is voor het leefmilieu. Het wegbeeld van de steenweg zal groener ogen door de aanplanting van 78 extra bomen. De kruispunten met de Latstraat en de Zielenberg en met de Kerselaarlaan en Gravenveldstraat worden dankzij nieuwe oversteekplaatsen met middeneilanden veiliger heraangelegd voor de toekomst. De bushaltes aan deze kruispunten krijgen een verhoogd busperron met fietspad achter de bushalte. Na de herinrichting zal de bus op de rijweg halteren. De omgeving zal minder geluidshinder ondervinden door de aanpassing van de rijweg van beton naar asfalt

Met de aanleg van een ecotunnel onder de rijweg ter hoogte van de Molenbeek wordt er voor een veilige oversteek gezorgd voor kleinere dieren aan de rand van het natuurgebied Koebos.

Historiek en stand van zaken dossier

Dit project werd in het verleden als een ‘fietspadendossier’ opgestart via een specifieke subsidieregeling tussen de gemeente Bierbeek en Wegen en Verkeer. Er werd in 2009 door alle partners een ontwerp ondertekend, maar dat kwam niet tot concrete uitvoering.
 

De subsidie voor de fietspaden werd in 2020 na overleg met het gemeentebestuur van Bierbeek verlengd door minister Peeters, waardoor het dossier opnieuw leven werd ingeblazen. Het fietspadenproject werd uitgebreid om in eenzelfde beweging ook de rijweg en de riolering binnen het traject aan te pakken. De ontwerpplannen voor de volledige herinrichting zijn nu klaar.

Om deze herinrichting te kunnen realiseren en de fietspaden gescheiden te kunnen aanleggen is er extra ruimte nodig. Er zullen hoofdzakelijk delen van onbebouwde percelen en in mindere mate delen van voortuinen worden aangekocht. De betrokkenen worden in de loop van 2023 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, wanneer alle administratieve stappen doorlopen zijn. Vandaag is dan ook nog niet bekend wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden. 

Verderop richting Boutersem en Roosbeek

De herinrichting van de Tiensesteenweg in Lovenjoel - en dus ook de aanleg van gescheiden fietspaden - loopt tot aan de grens met Boutersem. Na de herinrichting sluiten de fietspaden vanaf de straat ‘Bost’ aan op het bestaande (niet-gescheiden) fietspad in Boutersem. Voorlopig althans, want ook hier plant Wegen en Verkeer in de toekomst een volledige heraanleg van de Leuvensesteenweg met o.a. gescheiden fietspaden tot aan de grens met Tienen.
 

F24 - Toekomstige fietssnelweg Leuven-Tienen

Naast de plannen van Wegen en Verkeer om de Tiensesteenweg in de toekomst stap voor stap veiliger en leefbaarder te maken, werkt de gemeente Bierbeek met de provincie Vlaams-Brabant ook mee aan de verdere uitbouw van de fietssnelweg F24 tussen Leuven en Tienen. Sinds 19 april 2022 startte de aanleg langsheen de spoorlijn 36 in Bierbeek voor een alternatief en autoluw fietsroutenetwerk met aansluitingen in Leuven en Boutersem.

Kaart

kaartje

Lees meer over