Gemeenteraad keurt slimme camera tegen sluipverkeer goed

6 juni 2019 | 23u25 | Gepost door redactie
Panoramalaan en Koning Albertlaan tijdelijk afgesloten voor herstellingswerken
Een slimme ANPR-camera waakt vanaf september over de leefbaarheid in de Panoramalaan/Koning Albertlaan en omliggende woonstraten in Korbeek-Lo Noord. Tijdens de spitsuren op werkdagen zijn dan alleen inwoners en ondernemers met een vergunning toegelaten. De gemeenteraad koos voor deze oplossing op de historische sluiproute. De timing is belangrijk, want volgens het Bierbeeks gemeentebestuur zullen door werken aan de Ganzendries/Pellenbergstraat in Lubbeek nog eens 6000 wagens per dag meer voor deze route kiezen. De gemeente start een informatiecampagne.
Het bericht Gemeenteraad keurt slimme camera tegen sluipverkeer goed verscheen eerst op Leuven Actueel.

De bewoners van de Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat en aanpalende straten krijgen al jaren te maken met sluipverkeer van auto’s en vrachtwagens. “Tijdens weekdagen rijden er gemiddeld meer dan 4000 wagens door de woonstraten. Uit metingen blijkt dat 82% sneller rijdt dan de toegestane 30 km/u en dat ook zwaar vervoer (+ 3,5 ton) de sluiproute neemt, ook al is dat verboden. Dat zorgt voor een onveilige situatie, vooral op momenten dat er veel voetgangers en fietsers onderweg zijn. In de buurt is er bovendien een basisschool”, zegt schepen van mobiliteit Cil Cuypers (s.pa). 

Woonstraten

“De Panoramalaan, de Koning Albertlaan en de Nieuwstraat met de erop aansluitende straten zijn reglementair geen verbindingswegen voor doorgaand verkeer tussen steenwegen. Het zijn lokale wegen (type 2 en 3) die enkel bedoeld zijn voor het lokale bestemmingsverkeer. Verkeer dat van verder komt, moet de autowegen E40, de E314 en de gewestwegen (Tiense- en Diestsesteenweg) gebruiken.”

Het gemeentebestuur heeft in de loop der jaren verschillende maatregelen overwogen of uitgeprobeerd om de verkeersoverlast aan te pakken. “Voorstellen van een vaste knip, inzinkbare palen en toeritdosering hebben het niet gehaald. Invoering zone 30 en verbod voor doorgaand zwaar vervoer, aanpassingen aan de weginrichting met versmallingen en bloembakken moesten soelaas brengen. Ze bleken echter niet voldoende om het sluipverkeer te ontmoedigen.”

 In september van start

Met een verbod op doorgaand verkeer tijdens de ochtend- en avondspits en een ANPR-camera om op dat verbod toe te zien, wil de gemeente de woonstraten weer leefbaar maken. ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’. Een achterliggend systeem checkt welke bestuurders een vergunning hebben en op de zogenaamde whitelist staan.

“Eind juni 2018 nam de gemeenteraad unaniem de princiepsbeslissing. Op 6 juni 2019 werd dit ANPR-project definitief goedgekeurd. Er was ook overleg met buurgemeenten Lubbeek en Leuven en met  de vzw C-Valley dat de bedrijven op het researchpark Haasrode en de Ambachtenzone Heverlee verenigt”, zegt Bierbeeks schepen van mobiliteit.

De camera komt in de Koning Albertlaan tussen huisnummers 71 en 134, ter hoogte van netpaal 52. Het systeem treedt – onder voorbehoud – op 1 september in werking na een ‘waarschuwingsperiode’ van een maand.  “De timing is niet toevallig gekozen. In augustus starten grote werkzaamheden in de Ganzendries/Pellenbergstraat in Lubbeek (de aanleg van gescheiden riolering én fietspaden). Een route waar elke werkdag meer dan 6000 wagens rijden. Als de bestuurders van die wagens dan ook hun weg zoeken via Korbeek-Lo loopt het verkeer helemaal strop in de smalle woonstraten.”

 Ruime perimeter

Het verbod van doorgang geldt alleen tijdens werkdagen van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. Wie tijdens deze uren en zonder vergunning met de wagen voorbij de camera rijdt, mag zich in de toekomst verwachten aan een GAS-boete (58 euro).

“Alle inwoners en ondernemers binnen een ruime perimeter rond de ANPR-camera, in Bierbeek en op delen van het grondgebied van Leuven en Lubbeek, kunnen een vergunning aanvragen. Het ANPR-systeem laat toe dat ook bestemmingsverkeer mogelijk blijft, zoals zorgverleners, leveranciers, postbedeling, familiebezoek … Buiten de spitsuren en tijdens de weekends blijft alle verkeer mogelijk, uitgezonderd doorgaand zwaar vervoer.”

 Informatiecampagne

Een vergunning aanvragen kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit op het gemeentehuis. Maar eerst start de gemeente een informatiecampagne en organiseert ze twee informatieavonden om vragen van de inwoners te beantwoorden op maandag 24 juni en op donderdag 4 juli.

Het bericht Gemeenteraad keurt slimme camera tegen sluipverkeer goed verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over