Gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden betreuren stilleggen werken fietspad tussen Opvelp en Meldert

28 februari 2020 | 11u59 | Gepost door redactie
Gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden betreuren stilleggen werken fietspad tussen Opvelp en Meldert
Een 15-tal actievoerders uitte dinsdag hun ongenoegen tegen het rooien van 31 eiken voor de aanleg van een fietspad aan de Hoegaardsesteenweg. Nu legt Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, de werken stil
Het bericht Gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden betreuren stilleggen werken fietspad tussen Opvelp en Meldert verscheen eerst op Leuven Actueel.

In de Ruilverkaveling van Willebringen wordt er met alle betrokken actoren al bijna 10 jaar hard gewerkt aan een goede herverkaveling van de landbouwpercelen en een betere buffering van de natuurgebieden. Daarnaast neemt de Vlaamse Landmaatschappij heel wat maatregelen inzake het beperken van wateroverlast en worden wegen heraangelegd of verbeterd en nieuwe fietspaden voorzien. “Als gemeentebestuur ondersteunen we dit instrument gezien deze maatregelen zorgen voor een mooier platteland, een moderne landbouw en sterkere natuur maar ook een veiliger fietsverkeer door de aanleg van fietspaden doorheen onze gemeenten”, zegt Bierbeeks waarnemend burgemeester Jan Van der Velpen.

“We waren dan ook enthousiast en tevreden dat na een jarenlange voorbereiding binnen de ruilverkavelingsorganen en de gemeenten er eindelijk een fietspad zou worden aangelegd tussen Opvelp en Meldert via Honsem, een drukke verbindingsweg die veelvuldig gebruikt wordt door de schoolgaande jeugd uit onze gemeenten die dagelijks richting het St.-Janscollege van Meldert fietsen.”

Omwille van de veiligheid en de bestaande beleidsmatige voorschriften (o.a. het fietsvademecum) wordt er gekozen voor een vrijliggend fietspad, zodat fietsers en auto’s worden gescheiden. “Het rooien van de 31 bomen is spijtig maar noodzakelijk en wordt – conform de regelgeving – volledig gecompenseerd door de aanplant van nieuwe solitaire eiken.”

Werken stilgelegd

“Na de (beperkte) actie van afgelopen dinsdag inzake het rooien van 31 eiken stellen we vast dat Minister Demir de werken heeft laten stilleggen. We willen absoluut geen polemiek ontketenen, maar we gaan niet akkoord dat de Minister de beslissing van de bevoegde vergunningsverlenende overheid éénzijdig opzij schuift. Waarvoor dienen procedures en wetgeving nog als dit kan gebeuren? Het rooien van de bomen is spijtig, maar wordt conform de wetgeving inzake natuurbehoud volkomen correct gecompenseerd. We zijn graag bereid Minister Demir zeer onderbouwd het concrete dossier toe te lichten om aan te tonen dat dit tracé bovenal gedragen is door de bevolking en we nodigen haar uitdrukkelijk hiertoe uit”, zeggen de burgemeesters van de vier gemeenten.

Met de aanleg van deze fietspaden wordt er samen met de fietspaden van Willebringen naar Honsem een volledig netwerk aangelegd dat niet alleen de schoolgaande jeugd, maar ook recreanten en andere fietsers, veilig en wel overal kan brengen. “We spreken dan ook over de aanleg van fietspaden die behoren tot het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk, vrijliggend van de rijbaan in een zone 70 km/u.

Bovendien worden er in het ganse plaatje van de ruilverkaveling nog heel wat maatregelen ten voordele van natuurontwikkeling genomen. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers: “Dit gaat hem ook over rechtszekerheid. Het gaat hier over een vergund fietspad, dat volgens wettelijke normen wordt aangelegd. Dit is niet enkel bestuurlijk te betreuren maar mogelijks ook financieel, gezien de aannemer niet verder kan werken en we onze financiering inzake de aanleg van dit fietspad volledig dreigen te verliezen. We vragen dan ook met aandrang aan de Minister om de werken opnieuw vrij te geven en dit dan ook meteen te communiceren.”

Het bericht Gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden betreuren stilleggen werken fietspad tussen Opvelp en Meldert verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over