Geen vergunning voor windturbines langs E40

12 december 2019 | 09u52 | Gepost door redactie
Geen vergunning voor windturbines langs E40
Vlaams minister Demir maakte bekend dat de omgevingsvergunningsaanvraag voor een windturbineproject langs de E40 is geweigerd. Het windturbineproject was gepland langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. De betrokken gemeenten hadden reeds een negatief advies gegeven over de komst van 16 windmolens.
Het bericht Geen vergunning voor windturbines langs E40 verscheen eerst op Leuven Actueel.

“De reden van de weigering is dat bij de beoordeling ten gronde werd vastgesteld dat de geluidshinder voor de finaal aangevraagde windturbines niet afdoende was onderzocht”, verduidelijkt N-VA schepen Maarten Devroye van Boutersem. “Bovendien konden er geen afdoende garanties voor handhaving voorgelegd worden.” De minister besloot om de vergunning te weigeren, omdat er met de gewijzigde vergunningsaanvraag niet met zekerheid kan worden gesteld, dat het project geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

“De N-VA-afdelingen van de betrokken gemeentes zijn blij met de beslissing van de Minister. Begin juli hadden de vier N-VA-afdelingen reeds een duidelijk standpunt ingenomen, omdat er geen voldoende garanties waren”, zegt Fred Verhoeven van N-VA Bierbeek.

Eerder vroegen zij extra aandacht voor het naleven van de Vlarem-normen. Volgens gemeenteraadslid Liselore Fuchs uit Hoegaarden gaven de simulaties aan dat deze normen ’s avonds en ’s nachts zouden overschreden kunnen worden. Ook de slagschaduw van de 150 meter hoge turbines kon mogelijks overlast veroorzaken voor omwonenden.

De lokale bezorgdheden werden gedeeld door Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA). “De lokale N-VA besturen zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie, integendeel, maar dit moet op een gedragen, rechtvaardige en realistische manier gebeuren”, besluit Allessia Claes.

Het bericht Geen vergunning voor windturbines langs E40 verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over