Ganzendries-Pellenbergstraat opent deze namiddag

13 november 2020 | 09u04 | Gepost door annpeeters
pellenbergstraat
Veilige fietspaden en een goede riolering zijn belangrijke aandachtspunten voor elke gemeente. Met het project “Verbindingsriolering Ganzendries” maken de gemeenten Bierbeek en Lubbeek werk van deze punten. Beide gemeenten zijn dan ook uiterst tevreden dat dit project nu op zijn einde loopt en dat de Ganzendries-Pellenbergstraat vandaag omstreeks 14 uur weer voor verkeer geopend wordt.

In opdracht van Bierbeek en Lubbeek en in samenwerking met Aquafin en Fluvius, startten studiebureau Evolta en aannemer Colas in 2019 met de werken.  De rioleringswerken omvatten o.a. het aanleggen van een bufferbekken, een pompstation en de verbindingsriolering tussen Pellenberg en de Tiensesteenweg. 

Met deze werken verzamelt Aquafin het afvalwater van 1.100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, en sluit dit aan op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten in de buurt, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners.

Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en komt zo niet langer ongezuiverd in de natuur terecht. Het regenwater wordt afzonderlijk opgehaald en door middel van twee bufferbekkens en een bufferkoker langsheen de Tiensesteenweg vertraagd geloosd in de gracht.

Burgemeester Theo Francken van Lubbeek:  “Het verwerken van afvalwater is geen hippe activiteit, toch is het voor gemeenten enorm belangrijk.  Op deze manier dragen we immers bij aan de Europese kaderrichtlijn ‘Water’ en werken we aan de kwaliteit van oppervlaktewater in beken en rivieren in Vlaanderen.  Dit is zowel voor de natuur als voor de volksgezondheid van groot belang.”

Aanleg fietspad

Een riolering aanbrengen gaat altijd gepaard met de heraanleg van een nieuw wegdek.  Burgemeester Johan Vanhulst van Bierbeek: “Veilige fietspaden zijn een speerpunt in ons gemeentelijk beleid.  Op vraag van beide gemeenten werd de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin uitgebreid om de aanleg van een fietspad langsheen de Ganzendries en de Pellenbergstraat mogelijk te maken.  Dit dubbele, van de rijweg afgescheiden fietspad zorgt voor een veiligere fietsverbinding tussen Pellenberg en Lovenjoel.”

Samen met de riolering, het fietspad en het wegdek werd de straatverlichting vervangen door moderne energiezuinige ledverlichting.

Gedeelde kosten

De kostprijs van de rioleringswerken en de aanleg van het fietspad en wegdek werd geraamd op 3.219.393 Euro.  Het gemeentelijk aandeel voor Lubbeek is 288.071 Euro, waarvan 141.651 Euro subsidies vanuit het fietsfonds. Voor Bierbeek is de kostprijs 290.565 Euro, waarvan 191.305 Euro uit het fietsfonds komt.  De rest van de kosten worden gedragen door Aquafin en Fluvius.

Lees meer over