Bierbeekse Tennisclub verhuist en plannen voor vier padelvelden

27 januari 2022 | 12u32 | Gepost door annpeeters
flex court
De Bierbeekse Tennisclub is momenteel gevestigd in de Dreefstraat in Bierbeek. De club kan er niet uitbreiden omdat het in natuurgebied ligt, daarom ging het op zoek naar een nieuwe locatie.

Op 31 januari 2022 start een openbaar onderzoek over de plannen voor de nieuwe tennisclub en op 8 februari 2022 om 20 uur organiseert de gemeente een online informatievergadering voor geïnteresseerden. 

De plannen betreffen de inplanting van de Bierbeekse Tennisclub op het terrein van het huidige gemeentelijk containerpark. Er is plaats voor vier indoorvelden en vier openluchtvelden. Daarnaast komen er ook vier padelvelden. Omdat het terrein niet in de nabijheid van woningen ligt, zal er geen hinder voor de buurt zijn. 

Planning

De startnota en de procesnota worden gedurende de raadpleging van 31 januari tot en met 1 april 2022 ter inzage gelegd bij de gemeente Bierbeek, op de gemeentelijke website en bij de dienst Omgeving, Schriftelijke reacties kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, of ze kunnen aan het College Van Burgemeester en Schepenen worden verstuurd. 

"Het openbaar onderzoek start op 31 januari 2022. De gemeente zal de grond waar nu het recyclagepark is in erfpacht geven aan de tennisclub. Zij zorgen voor investeerders en steun vanuit Vlaanderen voor de bouw van de infrastructuur", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Frederik De Buck (Groen). "Bierbeekse Tennisclub is een kleine vzw, maar eentje met grote ambities. De gemeente kan, indien nodig, nog steun verlenen in de vorm van een subsidie of een renteloze lening, maar daarvan is nu nog geen sprake."

Verhuis recyclagepark

Ook de verhuis is nog niet voor meteen: "We hopen het recyclagepark te kunnen verhuizen binnen 2 à 3 jaar. Momenteel zijn we met Interleuven bezig om 'ons' stukje van het industrieterrein in Haasrode te ontwikkelen, waar Ecowerf dan een nieuw recyclagepark zal bouwen. We stappen mee in een masterplan recyclageparken van Ecowerf. Momenteel baten we ons eigen containerpark nog zelf uit, maar dat is bijna een unicum in de streek en ook stilaan te complex en niet efficiënt om dat als kleine gemeente te blijven doen. Daarom dragen we het beheer op het nieuwe park over aan Ecowerf."

Lees meer over