5,2 km nieuwe fietspaden in Bierbeek

24 oktober 2021 | 10u29 | Gepost door annpeeters
fietspaden
Zaterdag 23 oktober 2021 werden 2 nieuwe fietspaden langs de Opvelpsestraat en Hoegaardsesteenweg feestelijk ingefietst door het gemeentebestuur, genodigden en enthousiaste inwoners. 

Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V): “Na bijna 7 maanden werd de Opvelpsestraat weer opengesteld voor het verkeer. Fietsen tussen deelgemeenten Opvelp en Bierbeek wordt nu een stuk veiliger en aangenamer.”

De fietspaden werden aanbesteed voor een bedrag van 707.000 EUR, waarvan 90% gesubsidieerd werd vanuit het fietsfonds (50% van Vlaanderen en 40% van de provincie Vlaams-Brabant). De kwaliteitsnormen van het fietsvademecum werden gevolgd. Concreet werd geopteerd voor vrijliggende fietspaden van 1,75m breed, gescheiden door een grasstrook, langs een rijweg met een maximum toegelaten snelheid van 70km/u. Waar 50km/u geldt werden aanliggende fietspaden van 1,75m breed voorzien. Ook de nutsleidingen en openbare verlichting werden vernieuwd.

Tijdens de corona-periode kreeg ook de Hoegaardsesteenweg tussen Opvelp en Willebringen nieuwe fietspaden. “De aanleg van dit fietspad werd aanbesteed door het ruilverkavelingscomité Willebringen en startte al in februari 2020”, vertelt schepen van openbare werken en landbouw Jan Van der Velpen (CD&V). “De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begeleidde de werken in naam van het comité. De fietspaden kostten 726.000 EUR, waarvan 90% gesubsidieerd door het fietsfonds. Naast de aanleg van het fietspad werden ook andere maatregelen uitgevoerd. Zo werden enkele kruispunten naar landbouwwegen heraangelegd. De gemeente plaatste langs het hele tracé nieuwe ledverlichting.”

Om beide dossiers te kunnen realiseren, was een verlegging van bestaande grachten en taluds nodig. Bij het dossier van de fietspaden Hoegaardsesteenweg was er vanuit de ruilverkaveling een ruime natuurcompensatie. Schepen van omgeving Frederik De Buck (Groen) legt uit: “Elke gekapte eik werd vervangen door een nieuwe zomereik en nieuw bosgoed werd aangeplant. De dassenfamilie die in de buurt leeft, kan nu via een ecotunnel veilig de baan kruisen, net als andere kleine dieren.”

Maar ook langs de Opvelpsestraat besteedde de gemeente aandacht aan de natuur. Vanaf 15 november worden de nieuwe taluds langs beide kanten aangeplant met streekeigen bomen en struiken. “En de prachtige eik halverwege de Opvelpsestraat kon blijven staan dankzij een plaatselijke inbuizing van de gracht. Jammer genoeg raakte een werfkraan even de boom, maar de wonde werd deskundig verzorgd door een boomchirurg”, aldus burgemeester Vanhulst.

“Vooral voor de inwoners van deelgemeente Opvelp zijn deze nieuwe fietspaden een verademing. Ook de veiligere functionele fietsverbinding met het Sint-Janscollege in Meldert is een echte meerwaarde”, concludeert schepen van mobiliteit Cil Cuypers (Vooruit). Samen met het fietspad langs de Hoegaardsesteenweg werd immers ook het fietspad in de Kerselaarstraat in Meldert vernieuwd. Het tussenliggende stuk in Willebringen (Honsem) volgt in een latere fase, samen met geplande rioleringswerken.

fiets
receptie

Lees meer over