Leefdaal maakt zich op voor de legendarische koningsschieting van 'de Jefkes'

Jefkes
Deze zondag houden de Jefkes, Pekes en Mekes nr. 1 hun jaarlijkse folkloristische koningsschieting. Op zondag 3 juli is het dan aan de Jefkes en Mamers nr. 2 voor hun koningsschieting. Telkens trekken ze in stoet door Leefdaal.

Voor beide verenigingen begint het feest al vroeg in de morgen. De Jefkes, Pekes en Mekes (nummer 1) verzamelen al om 9 uur ‘s morgens aan Pallekeshof. De leden van de Jefkes en Mamers (nummer 2) vertrekken om 9.30 uur vanuit De Vlieg-In. 

De koningen van de Jefkes en de Pekes van vorig jaar worden door de filharmonie thuis afgehaald. Bij nummer 2 is het de fanfare Sint-Lambertus die de koningen van de Jefkes en de Mamers van vorig jaar thuis afhaalt. Daarna trekt iedereen naar het oud-gemeentehuis in Leefdaal, waar de gilde volgens de traditie hulde brengt aan de burgemeester en de schepenen. Na de begroeting trekt de stoet naar het kasteel van Leefdaal en de schuttersweide.

Op de schuttersweide vindt volgens een eeuwenoude ceremonie de koningsschieting plaats. Tijdens de opening van de koningsschieting lopen de aanwezige paarden drie rondjes rond de wip. Daarna vertoont de vaandelzwaaier op traditionele wijze zijn kunstjes. De graaf, de burgemeester, de schepenen en de pastoor krijgen elk drie pijlen om naar de hoofdvogel (gaai) te schieten. Vervolgens krijgt de koning van de Jefkes van vorig jaar de kans om zijn titel te verlengen. Ook hij krijgt drie pijlen om de vogel naar beneden te halen. Lukt dit niet, dan mogen alle leden van de Jefkes gelijktijdig proberen. Diegene die de koningsvogel afschiet, wordt de nieuwe koning. Wie drie jaar na elkaar koning schiet, is keizer. Dit is enkel weggelegd voor ervaren schutters. Op dezelfde manier bepalen de Pekes (bij de Koninklijke Filharmonie) en de Mamers (bij de Fanfare Sint-Lambertus) hun koning.

Als afsluiting volgt de kroning. De kersverse koningen krijgen een eeuwenoude medaille, een zilveren breuk, omgehangen en worden in stoet naar huis gebracht. In de namiddag gaat het feest gewoon door.

Lees meer over