Nieuwe vergunning voor Cargill?

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Cargill is van plan om een nieuwe milieuvergunning aan te vragen voor z’n mouterij in de Zijpstraat in Herent. Amper een weekje geleden vernietigde de Raad van State immers de huidige vergunning. Dit om de reden dat er geen studie naar de gevolgen voor de buurtbewoners bij zat.

Cargill meldde dat deze studie naar de gevolgen wel degelijk had plaats gevonden, maar dat de resultaten verwerkt waren op een andere plaats in de vergunningsaanvraag. Het vraagt sowieso een nieuwe vergunning aan, of het juridische stappen onderneemt houdt men er nog even in beraad. De Raad van State vroeg aan het bedrijf om zijn vergunningen stil te leggen omdat het momenteel dus zonder vergunning zit. Opmerkelijk is dat deze Raad van State de voorbije twaalf jaar vijf keer een vergunning vernietigde voor de mouterij. De provinciegouverneur moet binnen een termijn van 45 dagen deze knoop doorhakken.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer