Nieuwe randparking voor Leuven aan EcoWerf?

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Leuvens gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V), tevens lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van EcoWerf, wil dat de stad Leuven en EcoWerf gesprekken starten om de nieuwe personeelsparking van EcoWerf in het weekend open te stellen als randparking voor de bezoekers van Leuven.

De Raad van Bestuur van EcoWerf besliste op 21 juni om een nieuwe parking aan te leggen voor haar personeelsleden. Door de groei van de activiteiten van EcoWerf is het personeelsbestand sterk toegenomen. De huidige parking zal helemaal vernieuwd en uitgebreid worden tot een capaciteit van 150 parkeerplaatsen.

“Vermits deze parking door EcoWerf enkel gebruikt wordt op weekdagen stel ik voor dat de stad Leuven onderhandelingen opstart met EcoWerf voor de opmaak van een overeenkomst voor het gebruik van deze parking (na de aanleg, voorzien voorjaar 2018 ) als randparking van vrijdagavond tot zondagavond. Door de nabijheid van de bushalte EcoWerf kan deze parking dan ook mee opgenomen worden in het P + bussysteem tussen de stad en De Lijn. Ik kan alvast aangeven dat zowel management en directiecomité mijn idee gunstig genegen zijn”, aldus Johan Geleyns.

Naast parking Wetenschapspark (gratis, enkel op zaterdag) en parking Teken (slechts 3 euro, van vrijdagavond tot zondagavond) kan de stad opnieuw een goedkope en bereikbare parkeerplaats aanbieden – naast de andere randparkings Philips, De Bond en Vaartkom – aan de bezoekers van het stadscentrum in het weekend. De parking is vlot bereikbaar via de E314 afrit Wilsele en de Aarschotsesteenweg.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans