Nieuwe plannen voor stationsomgeving Haacht Vernieuwing stationsomgeving Haacht voor meer reizigerscomfort en veiligheid

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant, Brouwerij Haacht en NMBS werken aan de vernieuwing van de stationsomgeving Haacht. De omgevingsvergunning voor deze plannen werd ingediend bij de gemeente Haacht. Het dossier omvat de herinrichting van een deel van het stationsplein tussen de N21 en het stationsgebouw om het reizigerscomfort te verhogen.

Uit de omgevingsvergunning blijkt dat de partners de stationsomgeving van Haacht willen uitbouwen als regionaal herkomststation en in een eerste fase inzetten op een aangename en veilige stationsomgeving. ‘De herinrichting van de stationsomgeving focust op het comfort van de treinreizigers en fietsers in het bijzonder’, stelt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Ann Schevenels. ‘Er komen vandaag dagelijks meer dan 200 fietsers naar het station Haacht en we hopen door het creëren van een overdekte fietsenstalling en een aantakking op de recreatieve fietsroute dit aantal in de toekomst nog te verhogen’.

Na goedkeuring van de omgevingsvergunning zullen volgende projecten worden gerealiseerd:

  • Een overdekte fietsenstalling met 262 plaatsen
  • Eventuele bijkomende schuilmogelijkheden
  • Een publieke ruimte met zoenzone
  • Aanleg van een stationsplein
  • Aantakking op de recreatieve fietsroute
  • Multifunctionele luifel in het verlengde van café ‘den Ast’, het zogenaamde ‘reizigersperron’
  • Mogelijke functies: velo, velo-kadee, terras, infopunt gemeente

Begin juni 2018 werd de vergunningsaanvraag ingediend en zal ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen worden ingekeken in het gemeentehuis van Haacht.

Vorig jaar werd reeds de inrichtingsstudie en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving van Haacht goedgekeurd. Deze plannen vormen de juridische basis om de nieuwe stationsomgeving te kunnen realiseren.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer