Nieuwe fase in restauratie Kasteel van Horst

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bouwvergunning goedgekeurd voor de aanleg van een damconstructie rond het Kasteel van Horst. Die dam is nodig om de fundering van het kasteel na te kijken en waar nodig te versterken. Het is daarmee ook de start voor een nieuwe fase in de volledige restauratie van het kasteel.

Ook voor het onderhoud van de vijver rond het kasteel zal de dam nuttig zijn.  Na de werken blijft het grootste deel van de dam liggen, maar wordt hij 20 cm afgegraven zodat hij net onder het wateroppervlak zal liggen, en niet zichtbaar zal zijn.

De aanvraag heeft betrekking op het Kasteel van Horst en de omliggende vijver, gelegen in de Horststraat. Het Kasteel van Horst geldt als een baken in het landschap en heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde. Het kasteel is samen met haar omgeving beschermd als cultuurhistorisch landschap dat bestaat uit het kasteel, vijvers en dreven. In de directe nabijheid bevindt zich het wagenhuis.

“Het project betreft de aanleg van een damconstructie rondom het kasteel”, legt burgemeester Hans Eyssen (CD&V) uit. “Hiervoor zal eerst het aanwezige slib worden geruimd ter hoogte van de te bouwen constructie. De damconstructie wordt voorzien tot tegen het kasteel en krijgt een hoogte van ongeveer 0,82 meter zodat deze 10 cm boven het waterpeil reikt. De breedte van de damconstructie bedraagt ongeveer 4 meter waarna deze wordt afgewerkt met een helling om aan te sluiten op het bestaande bodemreliëf ter hoogte van de vijver. Voor de aanleg van de damconstructie wordt een geotextiel aangebracht. Langs de buitenzijde wordt de damconstructie voorzien in klei zodat deze aan de binnenzijde van de dam kan afgewerkt worden met zand. De werken worden uitgevoerd voor het plaatsen van stellingen met het oog op het onderhoud van het kasteel. Na deze werken wordt de dam ongeveer 0,2 meter afgegraven zodat deze ongeveer 0,1 meter onder de waterspiegel komt te liggen. Op deze manier blijven ook na de geplande werken beheerswerken aan de waterkant van het kasteel mogelijk en wordt het mogelijk om onderhoudswerken uit te voeren aan de vijver.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans