Nieuwe eerstegraadsschool Stroom van start in Leuven

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op 3 september opent Stroom, een nieuwe school van KSLeuven, voor het eerst haar deuren. Een 100-tal eerstejaars gaat van start in het voormalig klooster van de Zusters van Liefde op het Sint-Jacobsplein. Later verhuist de school naar de Vaartkom. De school zit, althans voorlopig, in een oud gebouw maar biedt vernieuwend onderwijs.

Stroom focust op een brede oriëntering. Het is een school waar doorstroming van het lager naar het secundair onderwijs, en van de eerste graad naar de bovenbouw, vlot kan. Een school ook die mee beweegt met de stad en de wereld om zich heen. En vooral een school die onder stroom staat: waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden.

Stroom geeft leerlingen de kans om een positieve keuze te maken: vanuit het zelf ontdekken en ervaren wat de verschillende domeinen inhouden. Stroom zorgt ervoor dat leerlingen op het einde van de eerste graad kunnen en willen leren, weten wat ze willen en daar ook bewust voor kiezen bij de overstap naar de tweede graad.

Om deze ambities waar te maken, kiest Stroom voor een nieuwe aanpak. Het aantal klassikale lesuren Nederlands, Frans en wiskunde werd flink verlaagd. In de plaats komen er “flex-uren”: drie halve dagen per week waarin leerlingen op eigen tempo de leerstof van die vakken verwerken. Zo is er ruimte om elke leerling de extra ondersteuning of uitdaging te bieden waar hij nood aan heeft. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om hun pakket tijdens de flex-uren uit te breiden met Latijn of keuzeprojecten.

Stroom doorbreekt ook de grenzen van de traditionele vakken. Zo smelten muziek, plastische opvoeding en expressie samen tot een halve dag artistieke vorming. Ook de wetenschappelijke vakken werken vakoverschrijdend. Bovendien wordt vier keer per jaar gedurende een hele week het lessenrooster volledig losgelaten om ruimte te maken voor projectwerk.

“Onze school heeft gezocht naar een evaluatiesysteem waarin de evolutie van een leerling zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht. Dat doen we niet met traditionele proefwerkweken of rapporten met punten per vak. Wel wordt het hele jaar door op diverse manieren geëvalueerd, wat resulteert in een rapport waarop we een duidelijk beeld van de stand van zaken en groeimogelijkheden van onze leerlingen scheppen”, zegt directeur Willem Schoors.

Een team van 17 enthousiaste en gedreven collega’s gaat aan de slag om deze plannen in de praktijk om te zetten. Dat doen ze in intensieve samenwerking met de collega-scholen van KSLeuven en partners als UC Leuven-Limburg, de begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Stad Leuven, Microsoft, Rikolto en OPEK.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans