Nieuwe cijfers stad tonen 0% daling CO2

“Schepen Ridouani beloofde 5 jaar geleden een daling van 20% van de CO2 uitstoot tegen 2020 en zelfs van 69% tegen 2030. De nieuwe CO2-cijfers, die Leuven2030 deze week publiceerde, laten zien dat de CO2-uitstoot deze bestuursperiode helemaal niet gedaald is. Na 11 miljoen investeringen is het resultaat voorlopig nul,” zeggen N-VA-gemeenteraadsleden Zeger Debyser en Tine Eerlingen. “We hebben een andere aanpak nodig.”

CO2 niet gedaald

Schepen Ridouani heeft de klimaatdoelstelling van Leuven als belangrijkste prioriteit naar voor geschoven voor deze beleidsperiode die loopt van 2013-2018. In de campagne 2012 en in het Leuvens bestuursakkoord beloofde deze bestuursploeg om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020 en 69% minder tegen 2030. De burgemeester liet weten dat Schepen Ridouani daar ook op afgerekend mocht worden.

Zeger Debyser, fractieleider van de N-VA: “Als een bestuur dit als zijn belangrijkste doelstelling naar voor schuift, dan volgen we dat uiteraard op de voet op. Daarom hebben we als constructieve oppositie aangedrongen op cijfers. De cijfers voor 2017 zijn net op de webstek  van Leuven2030 geplaatst en nu blijkt dat de CO2-uitstoot sinds 2013, de start van deze legislatuur niet gedaald is. De groei van het aantal Leuvenaars zit daar voor niets tussen, ook de uitstoot per inwoner is niet gedaald. Die was 5 jaar geleden 5.3 ton en is dat nu nog steeds.”

11 miljoen euro maar geen resultaat

“Volgens de eigen berichten is er 11 miljoen euro belastinggeld naar Leuven Klimaatneutraal gevloeid, voorlopig zonder resultaat. Daar zit een pak geld voor communicatie en logo’s tussen, maar wij missen daadkracht en echte verandering op het terrein. Wij zullen dus uitzoeken wat er met dat geld gebeurd is,” zegt Debyser.

“Het stadsbestuur voerde het circulatieplan in, onder andere om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook die cijfers laten nu zien dat er door het plan méér verkeersbewegingen zijn dan voordien. En dus geen winst voor het klimaat,” zeggen Eerlingen en Debyser. “Wij pleiten voor een aanpak die op wetenschappelijke basis is geschoeid en pragmatisch veranderingen op het terrein boekt. We vinden het positief dat 18 eigenaars van gebouwen in Leuven zich engageren om de CO2-uitstoot in de toekomst te doen dalen maar we vragen ons af waarom we daar zo lang op moesten wachten en waarom er zo weinig andere concrete initiatieven zijn.”

Huiswerk niet gemaakt

Tine Eerlingen: “De schepen zwaait graag met de vlag van de European Green Leaf Award. Maar dat is een dossier samengesteld op basis van ambitieuze beloftes en doelstellingen. Maar als we naar realisaties kijken, oogt het plaatje minder fraai. Schepen Ridouani moest tegen eind 2017 een evaluatie en herziening op tafel leggen van het  klimaatactieplan van de stad , ondertussen zijn we 2018 en is die er nog steeds niet. Nochtans vragen we hier al sinds maart 2017 naar. Ook de update van de Europese overeenkomst onder burgemeesters moest voor eind 2017 ingediend zijn bij Europa.  En ook die is er nog niet. Als er voor april geen update is ingediend, heeft Leuven geen recht meer op Europese subsidies.” Tine Eerlingen zal dan ook op de gemeenteraad vragen aan de schepen waar het misloopt in het Leuvens klimaatverhaal. En vooral hoe het bestuur nog ooit de eigen doelstellingen  kan halen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans