Nieuwbouw Stroom van start gegaan

Ann Peeters
10 maanden geleden
door Ann Peeters

In september opende een nieuwe en vernieuwende eerstegraadsschool haar deuren in Leuven. Met veel enthousiasme gingen 15 leerkrachten en zo’n 100 leerlingen aan het leren in een tijdelijk gebouw op het Sint-Jacobsplein. Intussen startten in de Minckelersstraat, in de buurt van de Vaartkom, de werken voor een nieuwbouw.

De afgelopen periode werden de funderingen en de grondplaat gelegd. Vanaf nu komen de werken in een ware stroomversnelling. Vandaag, donderdag 25 april, vond er een symbolische eerstesteenlegging plaats en werd een stalen kolom geplaatst. Eind mei zal de ruwbouw klaar zijn en wordt er met volle kracht gestart met de binnenafwerking zodat in september de nieuwe school in gebruik kan worden genomen.

Tijdens de eerstesteenlegging werd het ontwerp van het gebouw voorgesteld door architect Tom Cortoos. Hij maakte een ontwerp voor echte school in de stad: “We voorzien geen hekken rond het terrein dat een doorsteek zal vormen tussen de Vaartkom en de binnenstad. De ingang van de school krijgt een grote glaspartij gericht op deze doorsteek. Ook in de kleurkeuze zorgen we voor een overgang tussen de stad en Tweewaters. De koraalrode betonpanelen sluiten aan bij het baksteenrood van de woningen in de Minckelersstraat. Dezelfde kleur vinden we terug de Twist en de Molens van Orshoven.” Samen met de school werd grondig nagedacht over de indeling van het gebouw. “Naast de klassieke klaslokalen creëren we leerlandschappen: grote, open ruimtes waarin leerlingen tijdens de flex-uren op een andere manier aan het leren gaan. Deze leerlandschappen hebben een grote vitrine naar de Minckelersstraat.”

Het gebouw wordt gerealiseerd door de firma Symobo. “We zijn heel trots dat hier in september een gloednieuwe, duurzame school de poorten kan openen,” vertelt Tom Verhaert van Symobo. “Bouwtechnisch is het een heel vooruitstrevend project: door te kiezen voor staalbouw kunnen we aan een zeer snel tempo bouwen. Bovendien is staal ideaal voor het optrekken van duurzame constructies. Het laat toe om gebouwen eenvoudig aan te passen of uit te breiden. Snel, budgetvriendelijk én op maat. ”

Burgemeester Mohamed Ridouani is blij met de komst van Stroom naar de Vaartkom: “Stroom is een baanbrekend project dat sterk inzet op samenwerken. De school stelt zich open naar de wereld en biedt op die manier maximale ontwikkelingskansen aan jongeren. Dat zien we heel graag gebeuren.”
Ook schepen van Onderwijs Lalynn Wadera is enthousiast over het project: “Stroom zet in op onderwijs van de toekomst. Ik ben benieuwd hoe de school hier aan de Vaart deel gaat uitmaken van de dynamieken in deze buurt, met de creatieve initiatieven en de Maakleerplek. En ik hoop dat ze die ervaringen met andere scholen gaat delen, dat willen we altijd blijven stimuleren en ondersteunen. “

Directeur Willem Schoors kijkt samen met zijn team uit naar de verhuis: “We blikken tevreden terug op de opstart van de school. Het is al een spannend en intensief schooljaar geweest, maar leerlingen, ouders en leerkrachten zijn nog steeds erg enthousiast over ons project. We zijn blij dat we nu een tijdelijk onderdak hebben, maar het gebouw waarin we nu zitten is niet afgestemd op onze noden. Wij kijken er dan ook naar uit om te kunnen verhuizen naar een gebouw dat ontworpen is om onze manier van werken helemaal tot zijn recht te laten komen. Dat we dan ook nog eens thuis komen in de meest innovatieve buurt van Leuven, waarin we buur worden van organisaties waarmee we boeiende samenwerkingen kunnen opzetten, maakt het een prachtkans.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters