Nieuw buurtcentrum Casablanca opent deuren

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Casablanca, in Kessel-Lo, is één van de 6 buurten waar de stad extra inzet op wijkwerking, dialoog en ontmoeting. De bewoners vormen een zeer gevarieerde groep. In de sociale woonblokken wonen zowel bejaarden, alleenstaanden als jonge gezinnen met kinderen. Stad Leuven kiest er expliciet voor om hier in te zetten op buurtwerk. Op zondag 3 juni openen de dienst Buurtwerk van de stad Leuven er het nieuwe buurtcentrum Casablanca. Tegelijkertijd huldigt de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal ook de nieuwe sociale woningen in. Tussen 10 uur en 18 uur is er doorlopend een programma met rommelmarkt en animatie.

Stad Leuven kiest er uitdrukkelijk voor om via laagdrempelige ontmoetingsplekken te werken aan leefbare, fijne buurten. Het is immers belangrijk om blijvend te investeren in verbinding tussen verschillende groepen in de buurten. Daarom werd er hard gewerkt om van buurtcentrum Casablanca een gezellige, warme en moderne ontmoetingsplek te maken.

Het buurtcentrum  zal gebruikt worden voor de kinder- en volwassenenwerking van Buurtwerk Casablanca, CBE Open School, de praatgroepen van Kom Binnen (een initiatief van de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen) en het KOALA-project (activiteiten voor ouders met jonge kinderen, een project van het Huis van het Kind). Via de samenwerking tussen de deelnemers van CBE Open School en de andere gebruikers van het buurtcentrum ontstaan er namelijk enorm waardevolle buurtnetwerken.

Lolanden

De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal kiest er bewust voor om in de buurten waar zij veel sociale appartementen heeft, nauw samen te werken met het buurtwerk om zo actief een warme buurt te creëren waar iedereen zich thuis kan voelen. Om de goede woonomgeving van haar huurders te garanderen, zet Dijledal ook sterk in op vernieuwing. Daarom werden de bestaande woonblokken in de wijk Casablanca afgebroken en vervangen door nieuwbouwappartementen. Op die manier willen ze de gebouwen nog beter afstemmen op de noden van deze  dynamische buurt.

Het nieuwe wooncomplex Lolanden bestaat uit twee woonblokken met in totaal 122 appartementen en één ondergrondse parkeergarage met 90 auto’s. Op de gelijkvloerse verdieping van nummer 16 bevindt zich het nieuwe buurtcentrum Casablanca.

Officiële opening

Om 13.30 uur nodigen de stad, buurtwerk Casablanca en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal buurtbewoners en vrijwilligers uit op de opening van het nieuwe buurtcentrum Casablanca en het nieuwe wooncomplex Lolanden door de schepen van sociale zaken, de voorzitter van CBE Open School en de voorzitter van Dijledal. Je zal ook kunnen deelnemen aan georganiseerde rondleidingen door het gebouw en een unieke blik kunnen werpen in één van de appartementen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans