N-VA wil verkeersstromen in kaart laten brengen met Floating Car Data

Het Leuvens circulatieplan werd opgesteld en door de gemeenteraad goedgekeurd zonder voorafgaande metingen van de verkeersstromen. Die gebeurden pas nadien. Dit gaf (en geeft) aanleiding tot files in straten waar de capaciteit wordt overschreden, denk maar aan de Tiensestraat. Nochtans worden data over verkeersstromen, verkregen via GPS-gebruik, commercieel aangeboden.

Het aantal auto’s met een GPS-ontvanger groeit snel. GPS wordt voornamelijk gebruikt voor routenavigatie, maar kan ook worden ingezet voor verkeersmonitoring. Bij Floating Car Data (FCD) stuurt de GPS-ontvanger de locatiebepaling door naar een centrale, zodat trajectreistijden en trajectsnelheden via deze data kunnen worden bepaald. Zo kan ook inzicht worden verkregen in de relatie herkomst-bestemming en kan een schatting gemaakt worden van de verkeersintensiteit.

In de gemeenteraad maandag zal N-VA-fractieleider Zeger Debyser dan ook vragen of Leuven van plan is dergelijke gegevens te gebruiken in haar toekomstig mobiliteitsbeleid. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys: “Floating Car Data zijn onmisbaar voor een slim mobiliteitsbeleid in de slimste stad van Vlaanderen”.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans