N-VA wil Leuvenaars meer inspraak geven via adviesraden

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tijdens haar nieuwjaarsspeech heeft N-VA onlangs haar plannen met het Leuven van de toekomst bekend gemaakt. Een van de peilers is meer betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Zo wil N-VA vijf adviesraden inrichten, zodat de Leuvenaars meer hun stem kunnen laten horen.

“Ons stadsbestuur staat te ver van de Leuvenaar. In Heverlee wonen pakweg evenveel mensen als Diest. In Leuven-Centrum en in Kessel-Lo ongeveer evenveel als in Tienen en Aarschot. In Wilsele evenveel als in Tielt-Winge – en in Wijgmaal meer dan Lo-Reninge. Als je Diest, Tienen, Aarschot, Tielt-Winge en Lo-Reninge zou optellen dan zouden we  122 gemeenteraadsleden hebben. Maar wij hebben er 47. Elk gemeenteraadslid vertegenwoordigt dus 2.100 Leuvenaars. Makkelijk twee keer meer dan in een andere stad. Er is dus meer afstand. Daarom willen we 5 nieuwe adviesraden – 1 per deelgemeente – oprichten. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Wijgmaal, Wilsele, Kessel-Lo, Heverlee – inclusief Leuvens Korbeek-Lo – en Leuven Centrum elk een plek hebben waar hun stem gehoord kan worden. De – onbezoldigde – leden ervan worden verkozen door de inwoners van elke deelgemeente. De deelgemeenteraden hebben drie functies:

  1. Ze geven adviesover projecten in hun deelgemeente rond allerlei thema’s zoals openbaar domein, verkeersveiligheid, sport, cultuur en over de jeugd- en seniorenwerking in hun deelgemeente;
  2. Ze kunnen ook zelf een advies uitbrengen over alle materies die hun  deelgemeente aanbelangen. Ze betrekken daarbij de inwoners van hun deelgemeente door bijvoorbeeld hoorzittingente organiseren. Ze staan open voor Leuvenaars die met een idee komen;
  3. Ze zijn de spil in het organiseren van een jaarlijkse burgerbegroting, waarbij burgers in totaal 2 miljoen euro of minimaal 1% van de begroting zelf kunnen vastleggen.

We willen die adviesraden laten vergaderen in de gemeentehuizen van de deelgemeenten. Dit houdt in dat we die deelgemeentehuizen ook in ere gaan herstellen. Eén keer per week willen we er opnieuw een loketfunctie in onderbrengen, kwestie van de stad wat dichterbij te brengen. In Wijgmaal kan de voormalige gemeenteschool de functie van deelgemeentehuis overnemen.

Tot slot willen we ook de cultuur in de gemeenteraad veranderen. Omdat niet alle goede ideeën van het bestuur komen, zullen we ook goede ideeën van de oppositie oppikken, erkennen en uitwerken.

  1. We lanceren een Leuven Spreekt App, waar Leuvenaars ideeën kunnen lanceren maar ook rechtstreeks communiceren met hun stadsbestuur. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat  Leuvenaars via een foto problemen in het openbaar domein kunnen signaleren. En net als in Kortrijk gaan we met Leuven spreekt op toer met het schepencollege langs elke wijk en organiseren we VolksBBQ’s. De burgemeester en schepenen zetten bovendien de deuren van hun kantoor open en organiseren een spreekuur.
  2. We kiezen ook voor transparantie en publiceren op de website van de stad bij de mandatarissen van de gemeenteraad en het schepencollege alle publieke vergoedingendie ze ontvangen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans