N-VA wil 240 km nieuwe stoepen in 6 jaar

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

“Een goed lokaal beleid begint letterlijk aan de voordeur van de burger,” vindt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA). “Voorzien in vlot begaanbare en goed onderhouden stoepen is een kerntaak van de lokale overheid. Goede stoepen zorgen ervoor dat iedereen betrokken kan blijven bij het dagelijkse leven. Senioren, moeders of vaders met buggy’s, mindervaliden… voor elk van hun maakt een al dan niet goede stoep een wereld van verschil.”

“Met N-VA Leuven hebben we dan ook de ambitie om de komende zes jaar jaarlijks 4.700.000 euro uit te trekken specifiek voor stoepen,” gaat Pieterjan Vangerven, nummer vijf op de lijst, verder. “Dat is 3.100.000 euro meer dan de 1.600.000 euro die in 2017 werd uitgetrokken voor het onderhoud van stoepen of bijna drie keer zoveel. Er is dan ook nood aan een inhaaloperatie op het vlak van voetpaden. Het kan niet dat er momenteel stoepen liggen die al vijftig of zestig jaar niet heraangelegd zijn. Met ons voorgestelde budget kunnen we jaarlijks 40 kilometer stoep heraanleggen. Op zes jaar tijd kunnen we zo 240 kilometer stoep vernieuwen. Zo vegen we op één legislatuur alle bestaande pijnpunten van tafel en garanderen we alle Leuvenaars een goed begaanbare stoep voor hun deur. Wanneer een stoep wordt heraangelegd, moet er bovendien een kabelgoot voorzien worden, die makkelijk open en toe gaat om aan nutsleidingen te kunnen werken en de stoep niet steeds dient worden opengebroken. Voetpaduitstulpingen aan kruispunten zijn op bepaalde plaatsen ook aangewezen om de verkeersveiligheid te verhogen.”

Prioriteitenlijst

“Op basis van objectieve maatstaven bepalen we welke stoepen prioriteit krijgen voor heraanleg”, vult Parys aan. “Er zijn bijvoorbeeld stoepen die sinds de jaren 60 niet meer zijn aangepast. Leeftijd, passage, aantal keren dat er oplapwerk is verricht in de afgelopen jaren, vereiste of geplande nutswerken, de nabijheid van een school, woon- en verzorgingstehuis of ziekenhuis… zijn criteria die voor een hogere prioriteit zorgen. Door objectivering voorkomen we dat er een beleid op maat van de hardst roepende straat wordt gevoerd.”

“Ons plan is goed doorgerekend”, zegt Vangerven. “Een vierkante meter stoep kost ongeveer 45 euro met afbraak, heraanleg en manuren inbegrepen. Een nieuwe boordsteen kost 30 euro per lopende meter, een nieuwe goot ook 30 euro. Wanneer je beide vernieuwt kan de prijs gedrukt worden tot 50 euro per lopende meter. De minimale breedte voor een volwaardige stoep is 1,50 meter. Bovendien dient een stoep afgeplat te worden aan kruispunten en zebrapaden. Op die manier kan er te allen tijde een vlotte doorgang gegarandeerd worden. Wanneer we dus voor een volledige vernieuwing van de stoep gaan aan 117,5 euro, kunnen we jaarlijks 40 kilometer stoep heraanleggen voor een budget van 4.700.000 euro.”

Onderhoud

“Ook het onderhoud van voetpaden is belangrijk”, besluit Parys. “Grondeigenaars moeten zorg dragen voor de stoep die aan hun perceel grenst. Wanneer stadswachten opmerken dat onkruid welig kan tieren, hagen niet gesnoeid worden of sneeuw niet geruimd wordt, moeten de eigenaars hierop attent worden gemaakt en geresponsabiliseerd. Zo zorgen we ervoor dat stoepen ook werkelijk te allen tijde goed begaanbaar blijven.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans