N-VA vraagt meer ambitie voor betaalbaar wonen Burgemeester Tobback niet akkoord met kritiek

Bart Mertens
4 jaar geleden
door Bart Mertens

N-VA Leuven stelt naar eigen zeggen vast dat de beloofde belastingverlaging netto een belastingverhoging betekent voor de Leuvenaar en dat de stad voor 50 miljoen euro aan eerder aangekondigde investeringen simpelweg niet heeft uitgevoerd. N-VA Leuven vraagt dan ook dat deze coalitie eerst haar eigen werking onder de loep neemt vooraleer de Leuvenaars te laten betalen voor de aanwerving van 5% extra stadspersoneel. De fractie pleit voor meer ambitie op vlak van betaalbaar wonen, verkeersstilstand en veiligheid.

“Uit de voorgestelde meerjarenbegroting blijkt dat de verlaging van de personenbelasting de stad 2 miljoen euro per jaar kost. Daartegenover staat dat de heffing van de stad voor de sanering van het afvalwater dit jaar 2 miljoen euro extra zal opleveren en de volgende jaren 3 miljoen. Wat de burger minder betaalt aan personenbelasting, zal hij meer betalen op zijn waterfactuur. Daarbij komt dat door de verhoging van de retributies een doorsnee Leuvens gezin makkelijk 1.450 euro meer aan belastingen betaalt, terwijl de verlaging van de personenbelasting 20 euro per jaar bedraagt”, zegt Zeger Debyser van N-VA.

“Het echte probleem is dat de stad daar geen sanering van haar eigen werking tegenover stelt. Terwijl elke overheidsadministratie het met minder doet, werft Leuven meer dan 50 man extra personeel aan. Ongetwijfeld zitten daar zinnige projecten tussen, maar N-VA Leuven vraagt eerst een efficiëntie-oefening om de samenwerking tussen de diensten te bevorderen. Een mobiliteitsdienst die wordt geleid door drie verschillende schepenen, is bv. geen toonbeeld van efficiënt bestuur. De Leuvenaar blijft kampioen belasting betalen. Met dat geld vragen we aan de stad om een beter beleid te voeren dat de echte problemen van de Leuvenaar op vlak van betaalbaar wonen, verkeersstilstand en veiligheid aanpakt”, vult gemeenteraadslid Karen Van Herck (N-VA) nog aan.

Schepen Devlies (CD&V) en burgemeester Tobback (sp.a) zijn het niet eens met N-VA. “Leuven is de centrumstad met het laagste percentage personenbelasting”, klinkt het. “Akkoord, Brugge zit nog iets lager maar daar zijn de opcentiemen merkelijk hoger. Ik wil het verschil niet betalen, eerlijk gezegd. Bovendien kon Leuven de personenbelasting verlagen zonder in te boeten op personeel en dienstverlening. Wat de hogere retributies betreft…er werd gewoon een indexering gedaan. Meer niet.”

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens