N-VA pleit voor doorfietsroute op Ladeuzeplein

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Reeds bij de bespreking van de herinrichting van het Ladeuzeplein vroeg gemeenteraadslid Tine Eerlingen van de N-VA-fractie om een doorfietsroute te voorzien tussen de Blijde Inkomststraat en de Bondgenotenlaan. Deze route is een veel gebruikte fietsroute voor woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer. “Het is goed dat de Blijde Inkomststraat wordt voorzien van een breed fietspad. Het is veel minder goed dat dit fietspad plots stopt ter hoogte van de inrit van een autoparking.”

Fractieleider Zeger Debyser: “Vanaf die plaats worden fietsers verzocht te laveren tussen de voetgangers op het uitgebreide Ladeuzeplein. Nochtans was een afgelijnde fietsroute met aangepaste, comfortabele  wegbedekking  hier echt op zijn plaats geweest.”

Het gedeelde ruimteconcept (‘shared space’) voor verkeer in de 30km-zone heeft zijn grenzen bereikt. Bij grote verkeersstromen leidt deze aanpak immers tot verkeerschaos, irritatie en onveiligheidsgevoel. Vraag maar aan onze Leuvense senioren, maar ook aan de jonge fietsers in de stad. En nee, die irritatie vind je niet meteen terug in de ongevallenstatistieken. Als Leuven dé Vlaamse fietsstad wil zijn en tegelijk autoluwe zones voor wandelaars wil inrichten, zal ook het zachte verkeer moeten gestuurd worden (‘nudging’) zonder meteen over te gaan tot strikte handhaving en boetes.  Als echte fietspaden met aangepaste wegbedekking niet kunnen, kan het fietsspoor nog steeds worden aangeduid in het wegdek (bijvoorbeeld met klinknagels). Als men met deze eenvoudige maatregel het traject van de meerderheid van fietsers kan sturen, zal dit het veiligheidsgevoel voor stappers en trappers in Leuven aanzienlijk verhogen.”

Gemeenteraadslid Tine Eerlingen: “Andere straten die voor deze doorfietsroutes in aanmerking komen, zijn de Vanderkelenstraat, het begin van de Tiensestraat, het begin van de Brusselsestraat,…”

Zeger Debyser: “De N-VA-fractie vraagt op de volgende gemeenteraad om alsnog een doorfietsroute te voorzien in het verlengde van de Blijde Inkomststraat. Bij positieve evaluatie willen we dit concept ook in andere wandelstraten met grote fietsstromen toepassen. Zo verhogen we het veiligheidsgevoel van onze stappers en onze trappers.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans