N-VA maakt speerpunt van strijd tegen eenzaamheid

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De N-VA Leuven maakt van de aanpak van eenzaamheid een speerpunt. “Eenzaamheid is een onderbelicht probleem in Leuven. Als je op huisbezoek gaat, merk je vaak dat mensen gewoon blij zijn om eens met iemand te kunnen praten. 1 op de 4 Vlamingen voelt zich regelmatig tot vaak eenzaam. Dat komt neer op 25.000 Leuvenaars. Eenzaamheid is even schadelijk voor de gezondheid als 15 sigaretten per dag roken. Dus willen we dat het volgend Leuvens stadsbestuur er een structureel werkpunt van maakt. Als gemeenschapspartij willen we dat iedereen mee kan”, aldus kandidaat-burgemeester Lorin Parys. “Daarom hebben we 40 goede praktijkvoorbeelden om eenzaamheid aan te pakken gebundeld. We zijn klaar om ermee aan de slag te gaan.”

“Apothekers in Leuven vertellen ons dat sommige patiënten elke dag een andere pijnstiller komen halen om toch een klein beetje sociaal contact te hebben. En niet alleen ouderen geven aan zich eenzaam te voelen. Ook verrassend veel jongere mensen laten optekenen dat ze zich vereenzaamd of sociaal geïsoleerd voelen. Bij de jongeren tussen 13 en 21 en bij de studenten gaat het om 20%. Dat zijn cijfers en verhalen die je als kandidaat-burgemeester moeten doen nadenken, maar vooral ook in actie doen schieten,” zegt Parys.

 Taboe

“En dan kom je tot de vaststelling dat dat niet zo eenvoudig is. Zeggen dat je als burgemeester eenzaamheid uit je stad gaat bannen, is utopisch. Want eenzaamheid is een complexe materie, ook omdat het een subjectief begrip is en verschillende gezichten heeft. Daarenboven is het vaak een taboe. We praten er niet graag over, zeker niet als het ons zelf overkomt,” aldus Parys.

 Probleem samen aanpakken

“Chronische eenzaamheid is even schadelijk voor je gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag. Om het probleem aan te pakken kijken we dan ook in de eerste plaats naar de Leuvenaars zelf. Maar ook naar zorgverleners, het middenveld en vrijwilligers. Om mensen uit hun isolement te halen, heb je andere mensen nodig. De politiek kán daar wel degelijk een handje bij helpen, door lokale projecten op te starten of te ondersteunen die ons kostbare sociale weefsel versterken. Daarom hebben we meer dan 40 goede praktijk voorbeelden verzameld en gebundeld in een toolkit waar we zo snel mogelijk mee aan de slag willen.”

“Het lokale bestuursniveau is daar het beste voor geschikt. Het staat het dichtste bij de mensen. Als echte gemeenschapspartij wil de N-VA daar werk van maken,” zegt Parys. “In Leuven willen we bijvoorbeeld dat Zorgzaam Leuven, het samenwerkingsverband tussen 50 organisaties in de gezondheidszorg hier een prioriteit van maakt binnen zorgzame buurten.”

In het Vlaams Parlement dient Parys een voorstel in waarin hij pleit voor een Vlaamse strategie die steden en gemeenten ondersteunt en voor het opzetten van een interventiedatabank voor lokale besturen. “Zo’n databank geeft op basis van wetenschappelijke inzichten aan welke projecten echt werken. Zo hoeft elke gemeente het warm water niet opnieuw uit te vinden.” Daarnaast wil Parys nieuwe experimenten rond eenzaamheid stimuleren door gebruik te maken van sociale impact obligaties. “Dat moet ook in Leuven kunnen. En tenslotte vertrekt er ook een uitnodiging naar de andere politieke partijen om het thema over de partijgrenzen heen aan te pakken,” besluit Parys.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans